Obradowało Prezydium KR PIIB

28.02.2018

14 lutego br. w Warszawie miało miejsce posiedzenie Prezydium KR Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Posiedzenie Prezydium KR PIIB prowadził Andrzej R. Dobrucki, prezes KR PIIB, który na początku obrad poinformował wszystkich o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w związku z wnioskiem wniesionym w 2015 r. przez PIIB. Trybunał Konstytucyjny przyznał rację PIIB, że temat ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych powinna re­gulować ustawa, a nie – jak obecnie – rozporządzenie ministra odpowie­dzialnego za budownictwo.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 16 pkt 3 ustawy Prawo budowlane w zakresie, w jakim upoważnia właści­wego ministra do określenia w roz­porządzeniu „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych” oraz nie za­wiera w tym zakresie wytycznych co do treści tego rozporządzenia, jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczy­pospolitej Polskiej.

Kolejnym punktem wniosku do TK był § 22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samo­dzielnych funkcji technicznych w bu­downictwie (oraz dwóch załączników nr 2 i 3) zaopiniowany przez PIIB jako niezgodny z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. c i art. 16 Prawa budowlanego. Trybunał uznał, iż, jak wynika z tej ustawy, specjalność inżynieryjna kolejowa jest jedna i przepisami rozporządzenia nie można dokonać zmiany i podziału tej specjalności na dwie, tj.: inżynieryjną kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz inżynieryjną kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym. To może się dokonać również tylko na mocy ustawy.

Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, omówiła stan przygotowań do sprawozdań organów statutowych za rok 2017 r., a Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca Komisji Wnioskowej, poinformowała o stanie realizacji wniosków skierowanych do KR PIIB po XVI okręgowych zjazdach sprawozdawczych. D. Gawęcka, po­informowała także o postępie prac związanych z przebudową i moder­nizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

A.R. Dobrucki zreferował przebieg tegorocznych Międzynarodowych Targów Poznańskich „Budma”, ze szczególnym uwzględnieniem II Fo­rum Gospodarczego Budownictwa i Architektury oraz Dni Inżyniera Budownictwa. Zwrócił uwagę na ciekawe tematy, bliskie inżynierom, podjęte w czasie Dni Inżyniera Bu­downictwa, jak np. BIM, optymaliza­cja procesu inwestycyjno-budowlanego w świetle zmian legislacyjnych, współczesne budownictwo miesz­kaniowe wielkopłytowe w aspekcie realizacji programu Mieszkanie Plus oraz kondycja i kierunki zmian w zakresie kształcenia zawodowego dla budownictwa. Prezes PIIB serdecznie podziękował Włodzimierzowi Draberowi i Jerzemu Strońskiemu z Wielkopolskiej OIIB za interesujące i profesjonalne przygotowanie Dni Inżyniera Budownictwa na MTP BUDMA.

W dalszej części obrad Urszula Kieller-Zawisza, rzecznik prasowy PIIB, omówiła przebieg obwodowych zebrań wyborczych. W kraju odbyło się ponad 200 zebrań. Ostatnie – 29 stycznia br. w Warmińsko-mazurskiej OIIB. Średnia frekwencja w okręgowych izbach wahała się od kilku do kilkunastu procent, ale należy też odnotować zebrania, podczas których frekwencja sięgała kilkudziesięciu procent, np. w Świętokrzyskiej OIIB we Włoszczowej – 28,13%, a w Dolnośląskiej OIIB w obwodzie Strzelińskim – 28,2%. W Podkarpackiej OIIB odnotowano średnią frekwencję na poziomie 20,19%, a na jednym z zebrań sięgnęła ona nawet 34,8%. Podczas zebrań często podejmowano tematy dotyczące m.in. szkoleń, dostępu do aktualnych regulacji prawnych, częstszych spotkań członków samorządu zawodowego z przedstawicielami miejscowych władz, ubezpieczenia oraz integracji.

Rzecznik zwróciła także uwagę na medialne prezentowanie informacji dotyczących obwodowych zebrań wy­borczych przez poszczególne okręgowe izby oraz wskazała na potrzebę większego zaangażowania ze strony OIIB w przyszłości.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.