Obradowało Prezydium KR PIIB

09.04.2019

W czasie posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PIIB omówiono projekty sprawozdań krajowych organów statutowych z działalności w 2018 r. oraz prace związane z nową siedzibą PIIB.

Obrady 3 kwietnia br. w Warszawie prowadził Zbigniew Kledyński – prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Danuta Gawęcka – sekretarz PIIB omówiła projekt sprawozdania Krajowej Rady za rok 2018. Uczestnicy spotkania przyjęli projekt i będzie on przedstawiony Krajowej Radzie PIIB.

 

 

Działalność Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2018 r. omówił jej przewodniczący Krzysztof  Latoszek. Zwrócił uwagę, że w minionym roku w dwóch sesjach egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane do części pisemnej przystąpiło 7144 kandydatów we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa, natomiast do egzaminu  ustnego – 7659 osób. Testu nie zdało 1216 osób, a egzaminu ustnego – 1900.  W 2018 r. nadano 5758 osobom uprawnienia budowlane. Najwięcej przyznano ich w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 2600 oraz w instalacyjnej sanitarnej – 1074. Przewodniczący KKK zauważył, że można zaobserwować obniżenie poziomu przygotowania kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane. Rośnie także liczba osób zdających egzamin poprawkowy. Dodał, że w 2018 r. KKK nadała 31 tytułów rzeczoznawcy budowlanego oraz 17 osobom uznano kwalifikacje zawodowe. Zauważył także, że KKK pracuje również nad wprowadzeniem nowego systemu informatycznego.

Pracę Krajowego Sądu Dyscyplinarnego zreferował Marian Zdunek – przewodniczący KSD PIIB, natomiast o działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mówiła Agnieszka Jońca – KROZ – koordynator.

 

Polecamy też: Przekroczenie zakresu uprawnień

 

Do KROZ w 2018 r. wpłynęło 14 spraw, do tego należy doliczyć 7 z lat poprzednich, czyli razem było ich 21. W 2018 r. do KROZ zgłoszono 25 skarg i wniosków oraz 2 sprawy przeszły z 2017 r., co daje razem 27 spraw. Natomiast do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej wpłynęło w ubiegłym roku 514 spraw oraz 161 przeszło z lat poprzednich. Większość podejmowanych postępowań dotyczyło kierowników budów, kierowników robót, inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektantów i sprawdzających projekty.

 

 

W dalszej części obrad Urszula Kallik – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB omówiła prace prowadzonej przez siebie komisji. Zauważyła, że sprawozdanie KKR jest w trakcie przygotowania. Dokonano już oceny funkcjonowania Krajowego Biura PIIB, KKK, KSD i KROZ.

Danuta Gawęcka – sekretarz Krajowej Rady PIIB, a zarazem przewodnicząca zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, poinformowała członków Prezydium KR o aktualnym stanie prac na obiekcie.

O realizacji budżetu Krajowej Rady PIIB w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2019 r. mówił Andrzej Jaworski – skarbnik KR PIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Czytaj też: Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.