Obradowała Krajowa Rada PIIB

12.09.2018

5 września br. w Warszawie obradowała Krajowa Rada PIIB pod przewodnictwem Zbigniewa Kledyńskiego, jej prezesa.

Jednym z głównych punktów było powołanie komisji funkcjonujących przy Krajowej Radzie PIIB oraz zakończenie działalności tych, które zrealizowały stojące przed nimi zadania.

Podczas posiedzenia powołano następujące komisje:

– Komisję Medalu Honorowego – przewodniczący Franciszek Buszka (ŚLK),

– Komisję Współpracy z Zagranicą – przewodniczący Zygmunt Meyer (ZAP),

– Komisję Prawno-Regulaminową – przewodniczący Andrzej Falkowski (PDL),

– Komisję Wnioskową – przewodniczący Piotr Korczak (POM),

– Komisję ds. Etyki – przewodniczący Gilbert Okulicz-Kozaryn (PDL),

– Komisję ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi – przewodniczący Zygmunt Rawicki (MAP),

– Komisję ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego – Mieczysław Grodzki (MAZ),

– Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego – przewodniczący Adam Rak (OPL),

– Komisję ds. komunikacji społecznej – przewodniczący Andrzej Pawłowski (DOŚ).

Powołano także Zespół ds. funduszu spójności, na czele którego stanął Andrzej Cegielnik oraz Zespół ds. BIM z Janem Bobkiewiczem jako przewodniczącym. Zmieniono również niektóre z zapisów w uchwale dotyczącej funkcjonowania Zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Zakończono natomiast działalność Komisji ds. Wyrobów Budowlanych oraz Zespołu ds. zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę PIIB.

 

 

W związku ze zgłoszeniem na przewodniczącego Komisji ds. Medalu Honorowego dwóch osób – Franciszka Buszki i Ryszarda Dobrowolskiego, przeprowadzono głosowanie. Pracami Komisji Skrutacyjnej kierował Mariusz Dobrzeniecki, funkcję wiceprzewodniczącego pełnił Andrzej Cegielnik, a Renata Staszak była sekretarzem. W wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowisko przewodniczącego komisji został wybrany Franciszek Buszka.

Podczas obrad Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, omówiła stan prac związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB w Warszawie i przedstawiła prezentację obecnego stanu obiektu. Zrelacjonowała również przebieg konsultacji odnośnie dokończenia tej inwestycji.

 

Zbigniew Kledyński zreferował prowadzone prace legislacyjne dotyczące inżynierów budownictwa. Odwołał się do spotkania, które miało miejsce 14 sierpnia br. w Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z reprezentantami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów RP i związane było z prekonsultacjami projektów ustaw: o architektach oraz o inżynierach budownictwa.

Generalny postulat PIIB to nierozdzielanie regulacji dotyczących tych zawodów i związanie ich, tak jak jest obecnie, z samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie, wynikającymi z kolei z prawa budowlanego. Podejście takie nie znalazło jednak do tej pory aprobaty ze strony Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Nadal trwają prace nad odrębnymi aktami prawnymi.

 

 

Kluczową kwestią jest fundamentalna różnica w konstytuowaniu obu zawodów, widoczna w początkowych zapisach projektów ustaw. Umiejscawia ona zawód architekta w bardzo szeroko rozumianym pojęciu architektury, a zawód inżyniera budownictwa jako wykonawcy czynności określonych w posiadanych uprawnieniach budowlanych. Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest przeciwna rozdzielaniu regulacji dotyczących zawodu architekta i inżyniera budownictwa.

Uczestniczący w posiedzeniu KR PIIB zapoznali się także z realizacją budżetu za 7 miesięcy, którą zreferował Dariusz Karolak, zastępca skarbnika KR PIIB. Krajowa Rada PIIB zdecydowała także o nadaniu Odznak Honorowych PIIB członkom: Łódzkiej, Pomorskiej, Wielkopolskiej i Świętokrzyskiej OIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.