Obradowała Krajowa Rada PIIB

04.01.2018

13 grudnia 2017 r. w Warszawie obradowała Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Krajową Radę PIIB prowadził Andrzej Roch Dobrucki, jej prezes. Na początku posiedzenia uczestniczący w obradach przedstawiciele Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. – Ewa Burchacińska, Maria Toma- szewska-Pestka, Jacek Maniura oraz Kamil Bara, poinformowali zebranych o stanie realizacji umowy generalnej OC członków PIIB. Obecna umowa obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. Dotyczy ubezpieczenia obowiązkowego OC inżynierów budownictwa oraz ubezpieczeń dodatkowych, np. ubezpieczenia OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej czy też ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Stawka obowiązkowego OC inżynierów budownictwa od 2013 r. nie uległa zmianie i wynosi 70 zł do końca 2018 r. W czasie obrad podjęto uchwałę w sprawie przedłużenia umowy ze STU Ergo Hestią S.A. na lata 2019-2020 ze składką roczną dalej w wysokości 70 zł.

Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca Komisji Wnioskowej, omówiła realizację wniosków przyjętych na XVI Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB, a Stefan Czarniecki, wiceprezes KR PIIB, zreferował przebieg 24. posiedzenia izb i organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4, które odbyło się 5-8 października 2017 r. w Brnie. Gospodarzami spotkania była Czeska Izba Autoryzowanych Inżynierów i Techników (ĆKAIT) oraz Czeski Związek Inżynierów Budownictwa (ĆSSI).

 

Andrzej R. Dobrucki składa życzenia świąteczne wszystkim przybyłym na obrady Krajowej Rady PIIB

 

Uczestnicy obrad zobowiązali się do współpracy m.in. w zakresie przekazywania sobie aktualnych tekstów ustaw dotyczących budownictwa, a także do dalszego współdziałania przy wdrażaniu BIM. Podpisali w związku z tym stosowną deklarację. Następnie Gilbert Okulicz-Kozaryn, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Waldemar Szleper, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator, Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, i Urszula Kallik, zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej, omówili szkolenia, które były zorganizowane w 2017 r. dla członków poszczególnych organów oraz ich odpowiedników w strukturach okręgowych.

O działalności Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. w roku 2017 i założeniach programowych na 2018 r. czasopisma „Inżynier Budownictwa” mówili Jaromir Kuśmider, prezes wydawnictwa, oraz Barbara Mikulicz-Traczyk, redaktor naczelna czasopisma.

– „Inżynier Budownictwa” w ciągu lat swojej działalności stał się znaną marką na rynku wydawniczym i jest bardzo dobrze postrzegany przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa – stwierdziła Barbara Mikulicz-Traczyk. – Staramy się zamieszczać artykuły, które są pomocne czytelnikom w wykonywaniu zawodu, publikacje, jakimi są zainteresowani, oraz o jakie nas proszą w korespondencji z redakcją.

W styczniowym wydaniu „Inżyniera Budownictwa” jest zamieszczona ankieta skierowana do czytelników, która ma dać odpowiedź na kilka pytań, m.in. dotyczących papierowej i elektronicznej wersji czasopisma, co należy w nim zmienić, co natomiast cieszy się popularnością i należy poświęcić temu zagadnieniu więcej miejsca.

Jaromir Kuśmider zwrócił uwagę, że wydawnictwo w 2017 r. wydało także m.in. „Katalog Inżyniera”, „Vademecum Izolacje”, „Vademecum Infrastruktura”, „Przewodnik Projektanta”. Obecnie czynione są przygotowania do ewentualnej elektronicznej wersji czasopisma „Inżynier Budownictwa”.

Potem głos zabrała Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, która omówiła schemat sprawozdania z działalności Krajowej Rady PIIB w 2017 r. O realizacji budżetu za 11 miesięcy 2017 r. mówił Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB. Krajowa Rada zatwierdziła także uchwałę Prezydium KR PIIB w sprawie zakupu dostępu dla członków PIIB do następujących usług: „Serwisu Budowlanego” w wersji Platinum z dostępem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, modułu „Navigator Procedury Prawa Budowlanego”, usługi „e-Bistyp Complex” oraz serwisów – „Prawo Ochrony Środowiska Silver” i „BHP Silver”. Dostęp będzie możliwy przez 12 miesięcy.

W dalszej części posiedzenia przewodniczący OIIB omówili przebieg obwodowych zebrań wyborczych, podczas których wybierani są delegaci na XVII Okręgowe Zjazdy Sprawozdawczo-Wyborcze. W niektórych okręgowych izbach odbyły się już wszystkie planowane zebrania wyborcze, m.in. w Mazowieckiej OIIB. Sekretarz KR PIIB Danuta Gawęcka, pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej zespołu ds. remontu i rozbudowy nieruchomości przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, przedstawiła zebranym prezentację dotyczącą aktualnej sytuacji na budowie przyszłej siedziby PIIB. Dokładnie omówiła obecny stan budynku i podjęte działania dotyczące kontynuowania robót na tej inwestycji.
Krajowa Rada PIIB zdecydowała także o nadaniu odznak honorowych PIIB członkom Opolskiej, Wielkopolskiej, Małopolskiej i Mazowieckiej OIIB. Na zakończenie obrad ich uczestnicy złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.