Obradowała Krajowa Rada PIIB

03.10.2016

7 września br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PIIB, podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się m.in. z zasadami uzyskiwania uprawnień budowlanych i uzupełniania kwalifikacji przez inżynierów budownictwa w USA i Niemczech.

W części obrad KR PIIB uczestniczył Jacek Szer, główny inspektor nadzoru budowlanego, któremu objęcia tego stanowiska pogratulował Andrzej R. Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Myślę, że współpraca między nami będzie się dobrze układać. Jesteśmy w stanie wspólnie przezwyciężyć wiele problemów – powiedział Jacek Szer.

 

Jacek Szer i Danuta Gawęcka

 

Zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych oraz możliwości uzupełniania kwalifikacji w USA omówił Tadeusz Alberski, przedstawiciel Departamentu Transportu Stanu Nowy Jork. Prezentacja składała się z dwóch części: pierwsza odpowiadała na pytanie, jak uzyskać uprawnienia zawodowe w USA, druga dotyczyła utrzymania uzyskanych już uprawnień zawodowych. (Szerzej na ten temat można przeczytać tutaj.)

O zasadach uzyskiwania uprawnień budowlanych w Niemczech mówił Piotr Noakowski, exponent industrial structures, Uniwersytet Techniczny w Dortmund. Zwrócił uwagę na rodzaje uprawnień uzyskiwanych przez rzeczoznawców w Niemczech oraz warunki, jakie trzeba spełniać, aby je uzyskać. Powiedział, że w Niemczech są 4 różne rodzaje tego typu uprawnień, których uzyskanie wymaga osobnych procedur. Są to: Bauvorlagenrecht (BvR), Staatlich Anerkannter Sachverständiger (saSV), Öffentlich Bestellter und Vereidigter Sachverständiger (öbuvSV), Prüfsachverständiger (PrüfSV). Inżynierowie budownictwa skupiają się w Niemczech w Ingenierkammer-Bau NRW.

W czasie obrad KR PIIB Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, omówił sytuację rzeczoznawców budowlanych w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz konieczność zmiany regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Następnie mec. Krzysztof Zając przedstawił proponowane zmiany. Po wymianie uwag i spostrzeżeń uczestnicy obrad przyjęli uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w związku z nadawaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, omówiła obowiązujące zasady wynagradzania pracowników Krajowego Biura PIIB oraz proponowane zmiany. Nowy regulamin dotyczący tej kwestii został zaakceptowany. Sekretarz PIIB poinformowała także o  pracach zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

Krajowa Rada PIIB uchyliła sprzeczną z prawem – wydaną bez podstawy prawnej – uchwałę nr 24/R/16 Okręgowej Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zajęcia stanowiska Rady PDK OIIB w związku z jednoczesnym pełnieniem kilku funkcji przez sekretarza Rady PDK OIIB, zgodnie ze swoimi kompetencjami.

W czasie obrad uczestnicy zapoznali się także z realizacją budżetu za 7 miesięcy, zmianami zasad prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze PIIB oraz przyjęto terminarz posiedzeń Prezydium i Krajowej Rady PIIB w I półroczu 2017 r. Nadano także odznaki honorowe PIIB zasłużonym członkom okręgowych izb: łódzkiej, pomorskiej, wielkopolskiej, kujawsko-pomorskiej i małopolskiej.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in