Obradowała Krajowa Rada PIIB

22.10.2018

18 października br. obradowała w Warszawie Krajowa Rada PIIB. Posiedzenie prowadził Zbigniew Kledyński, prezes PIIB. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć Ksawerego Krassowskiego, jednego ze współorganizatorów PIIB.

Następnie Zygmunt Rawicki, wiceprezes KR PIIB i przewodniczący Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, przedstawił skład osobowy tej komisji. Są to członkowie naszej izby i zarazem przedstawiciele 7 stowarzyszeń, z którymi PIIB w 2002 r. podpisała porozumienie o współpracy: Joanna Gieroba (ZMRP), Jan Boryczka (SITK RP), Józef Mąka (SITPNiG), Stanisław Staniszewski (SITWM), Leszek Kaczmarczyk (PZITS), Józef Kluska (SEP) i Tadeusz Durak (PZITB). Członkowie KR PIIB zaakceptowali zaproponowany skład komisji.

Następnie podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych oraz odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 

 

W dalszej części obrad D. Gawęcka, sekretarz KR PIIB, omówiła terminarz działań przygotowawczych do XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który zaplanowano na 28–29 czerwca 2019 r.

Jaromir Kuśmider, prezes Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o., omówił funkcjonowanie wydawnictwa w 2018 r. oraz przewidywane wyniki finansowe na koniec roku. Zasygnalizował też, że wydawnictwo zamierza sukcesywnie wprowadzać elektroniczną wersję czasopisma. Barbara Mikulicz-Traczyk, redaktor naczelna czasopisma „Inżynier Budownictwa”, zreferowała merytoryczne założenia i plan działania redakcji w następnym roku. Zwróciła uwagę na działające obecnie w czasopiśmie działy, wskazała na rozbudowę niektórych bloków tematycznych w 2019 r. oraz wprowadzanie nowych, zaakcentowała funkcjonowanie strony internetowej „Inżyniera Budownictwa” i możliwości zamieszczania na niej informacji, oraz Facebooka.

Krajowa Rada PIIB przyjęła uchwałę w sprawie wydatków na czasopismo „Inżynier Budownictwa” w roku 2019.

 

 

Uczestnicy obrad zapoznali się z informacją dotyczącą stanu prac związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Prace budowlane, wznowione z końcem kwietnia tego roku po uprawomocnieniu się decyzji PINB, zezwalającej na odtworzenie zniszczonej i rozebranej w wyniku katastrofy budowlanej części obiektu wraz z pierwotnie zatwierdzonymi robotami, nabrały tempa. We wrześniu zostało uzgodnione stosowne porozumienie pomiędzy Polską Izbą Inżynierów Budownictwa – inwestorem a firmą Dekpol S.A. – generalnym wykonawcą. Zakłada ono zakończenie wszystkich prac budowlanych w lutym 2019 r. Należy zaznaczyć, że w wyznaczonym przez PINB terminie zostały zrealizowane wszystkie roboty odtworzeniowe. Krajowa Rada PIIB zatwierdziła uchwałę Prezydium KR PIIB w sprawie porozumienia z firmą Dekpol S.A.

Członkowie KR PIIB zapoznali się także z realizacją budżetu PIIB za 9 miesięcy 2018 r., którą zreferował Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB. Krajowa Rada zdecydowała także o nadaniu odznak honorowych PIIB członkom Wielkopolskiej OIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in