Obradowała Krajowa Rada

29.01.2013

23 stycznia obradowała po raz pierwszy w tym roku Krajowa Rada PIIB. Uczestnicy posiedzenia dyskutowali m.in. o szkoleniach e-learningowych, realizacji budżetu krajowej izby w 2012 r. i tegorocznych zjazdach okręgowych.

Obrady Krajowej Rady PIIB prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestnicy posiedzenia po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia, zapoznali się z informacją dotyczącą pracy Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB. Roman Lulis, członek Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB, omówił pracę zespołu w zakresie szkoleń e-learningowych. Obecnie na stronie internetowej PIIB znajduje się 5 szkoleń PIIB. Liczba wejść internetowych na każde z nich świadczyć może o wzrastającej ich popularności. Na przykład ze szkoleniem „Wprowadzenie do Eurokodów” zapoznały się już 754 osoby – zauważył R. Lulis.

 

 

Przygotowywane są kolejne szkolenia, które zostaną wprowadzone w lutym i marcu tego roku, m.in. „Roboty budowlane – wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach na wysokości – rusztowania i podesty robocze, środki ochrony indywidualnej”, „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie”, „Konstrukcje drewniane – wymagania oraz podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa”.

Podnoszenie kwalifikacji przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest bardzo ważnym problemem. Wiemy, jak szybko zmieniają się różne techniki czy technologie, z którymi nasi członkowie powinni się zapoznać – zauważył Zygmunt Meyer, przewodniczący Zachodniopomorskiej OIIB. – Szkolenia mogą być finansowane ze składek członkowskich lub ze środków unijnych.

Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa podkreśliła, że forma szkoleń e-learningowych jest dobrym rozwiązaniem, które w obecnej dobie należy rozwijać.

Uczestnicy obrad wymienili się spostrzeżeniami dotyczącymi szkoleń, jakie realizują w swoich izbach, podkreślając, że szkolenia internetowe zdobywają sobie coraz więcej zwolenników.

Andrzej Jaworski, skarbnik PIIB, zapoznał zebranych z realizacją budżetu krajowej izby w roku 2012. Następnie uczestnicy obrad przyjęli uchwałę w sprawie składek dotyczących przynależności PIIB do organizacji krajowych (Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa) i zagranicznych (Europejska Rada Izb Inżynierskich – ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – ECCE).

W czasie posiedzenia Krajowej Rady Ryszard Dobrowolski, jej sekretarz, przedstawił terminy tegorocznych zjazdów okręgowych. Pierwszy z nich odbędzie się 5 kwietnia w Podlaskiej OIIB, natomiast kilka ostatnich zaplanowano na 20 kwietnia.

 

 

Krajowa Rada podjęła również uchwałę w sprawie nadania odznak honorowych PIIB dla członków Lubelskiej OIIB.

W posiedzeniu KR PIIB uczestniczyli także Zbigniew Grabowski, Prezes Honorowy PIIB, oraz Monika Majewska, naczelnik Wydziału Prawa Budowlanego w Departamencie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in