O przepustach i przejściach dla zwierząt w Krakowie

10.01.2020

Przepusty i przejścia dla zwierząt to obiekty o strategicznym znaczeniu dla ekosystemu, będące zarazem istotnym kosztem inwestycji drogowych. Stanowią przy tym duże wyzwanie – począwszy od kwestii lokalizacji, przez projektowanie, budowę, po utrzymanie.

Właśnie tym istotnym zagadnieniom została poświęcona XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna Przepusty i Przejścia dla Zwierząt, która odbyła się 10–12 grudnia 2019 r. w Krakowie. W murach Centrum Dydaktyki AGH spotkało się grono osób, dla których ważne są zarówno aspekty środowiskowe, jak i ekonomiczne inwestycji związanych z przepustami i przejściami dla zwierząt. Obecni na konferencji inżynierowie budownictwa, przedstawiciele administracji drogowej, świata nauki i przyrodnicy, dzieląc się swoimi doświadczeniami, dążyli do wypracowania rozwiązań, które uwzględniałyby wszystkie wymogi formalne odnośnie do powstawania i utrzymania przejść i przepustów, przy jednoczesnym spełnieniu ich podstawowej funkcji – zwierzęta korzystające z tego typu obiektów stanowią bowiem najlepsze uzasadnienie ponoszonych na ten cel kosztów.

 

Fot. nbi med!a

 

Po raz pierwszy w długiej historii Świątecznych Konferencji Naukowo-Technicznych, edycja XIII rozpoczęła się warsztatami. Odbyły się one w przeddzień konferencji, w kręgu osób żywo zainteresowanych tematyką spotkania, o czym świadczyło pełne zaangażowanie uczestników tak podczas części teoretycznej, jak i praktycznej.

W trakcie konferencji, w ciągu dwóch dni, odbyły się cztery sesje tematyczne, podczas których w sposób kompleksowy ujęto zagadnienia związane z przepustami i przejściami dla zwierząt w postaci 16 wystąpień, nad którymi czuwał Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. Adama Wysokowskiego – spiritus movens Świątecznych Konferencji Naukowo-Technicznych, organizowanych z jego inicjatywy od 1992 r. Program uwzględniał aktualne problemy, ukierunkowany był na możliwość wymiany doświadczeń i poznanie nowoczesnych rozwiązań stosowanych podczas budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich. Dyskusjom na sali jak i w kuluarach nie było końca.

Uwieńczeniem konstruktywnego spotkania było zebranie wniosków. Dotyczyły one m.in. potrzeby pilnego opracowania katalogu typowych konstrukcji przejść dla zwierząt, możliwości wydzielenia specjalnego funduszu na infrastrukturę ochrony środowiska czy konieczności uporządkowania i ujednolicenia definicji przepustów oraz przejść dla zwierząt. Ponadto postulowano m.in. opracowanie wytycznych do ich projektowania, budowy i utrzymania z uwzględnieniem interdyscyplinarnej wiedzy oraz uporządkowanie sposobów pomiarów migracji zwierząt przez przejścia. Wnioski dotyczyły także ograniczenia do minimum karczowania lasów przy ich budowie, lokalizowania przejść górnych nad ciągami komunikacyjnymi budowanymi w wykopie, prawnej ochrony przejść dla zwierząt czy ustalenia ścieżki postępowania w przypadku potrzeby ochrony kolejnych gatunków. Wszystkie wnioski zostaną zamieszczone w publikacji konferencyjnej oraz przekazane do Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Klimatu.

Podsumowując spotkanie, szczególnie warto podkreślić autentyczne zainteresowanie jego uczestników przedmiotem obrad i zaangażowanie w dyskusje, płynące ze zrozumienia, że postulowane zmiany będą do osiągnięcia tylko przez aktywną postawę i zdecydowane działanie.

 

Maria Szruba

„Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”

 

 

Przeczytaj także: Przejścia dla zwierząt – koszty budowy

Konstrukcje podatne z blach falistych – przepusty

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.