Nowy terminal na lotnisku w Jasionce otwarty

19.04.2012

Nowo wybudowany terminal pasażerski w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka umożliwi wzrost przepustowości portu do 1,5 mln pasażerów rocznie. W ciągu godziny można będzie odprawić w nim 700 podróżnych.

Koszty inwestycji wyniosły ok. 103 mln zł, w tym dofinansowanie UE ze środków Funduszu Spójności to ok. 38 mln zł. Projekt Port lotniczy Rzeszów – Budowa nowego terminalu pasażerskiego zrealizowany został w ramach działania 6.3Rozwój sieci lotniczej TEN-T priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budynek terminalu ma 14 tys. m2 powierzchni użytkowej i kubaturę 90 tys. m3.. Ma trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Zrealizowany projekt umożliwia scentralizowanie w jednym obiekcie obsługi pasażerów przylatujących i odlatujących z rzeszowskiego lotniska. W razie zwiększenia ruchu lotniczego w przyszłości, terminal będzie można rozbudować o kolejne moduły.

Nowy terminal pasażerski został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz opiekunów z dziećmi. Po stronie miejskiej (landside) uzupełniono nawierzchnię placu przed budynkiem i oświetlenie zewnętrzne, a w strefie związanej z lotniskiem (airside) uzupełniona została nawierzchnia drogi technicznej oraz placów manewrowych po wschodniej i zachodniej stronie terminalu, w rejonie zjazdów do kondygnacji podziemnej (bagażowni i pomieszczeń technicznych). Wykonano także ogrodzenie pomiędzy strefami airside i landside po wschodniej i zachodniej stronie terminalu.

 

 

Spółka Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka powstała 18 grudnia 2007 r. Udziały w niej objęło Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Większościowym udziałowcem spółki (52,59%) jest Województwo Podkarpackie, drugim (47,41%) – Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

1 lipca 2009 r. nastąpiło przejęcie zarządzania portem przez spółkę i uzyskanie certyfikatów zarządzającego i handlingowego. Województwo Podkarpackie i PPL poprzez podpisanie aktu notarialnego powołały do życia spółkę prawa handlowego pod nazwą Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” sp. z o.o. w celu przekazania jej zarządzania lotniskiem i pełnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej.

 

Źródło: MTBiGM

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in