Nowy statut PIIB na zjeździe nadzwyczajnym

21.08.2015

Istotą naszego zawodu jest budowanie, a nie burzenie.

A.R. Dobrucki

W trosce o właściwą pozycję naszego samorządu oraz prestiż zawodu inżyniera budownictwa konieczne jest współdziałanie wszystkich organów izby oraz poszanowanie uchwał podjętych zgodnie z obowiązującym statutem PIIB – stwierdził Andrzej Roch Dobrucki, prezes KR PIIB, w swoim wystąpieniu otwierającym II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd, który odbył się 20 sierpnia br. w Warszawie.

 

 

Następnie miała miejsce krótka uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Goszczący na zjeździe Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, wręczył Złoty Krzyż Zasługi Eugeniuszowi Hotale oraz Srebrny Krzyż Zasługi Adamowi Rakowi (odznaczeni nie byli obecni na uroczystości w Pałacu Prezydenckim).

 

Eugeniusz Hotała, Paweł Orłowski, Adam Rak

 

W obradach nadzwyczajnego zjazdu uczestniczyło 167 osób (ponad 83% ogółu delegatów). Przewodniczącym zjazdu wybrano Wojciecha Płazę, przewodniczącego Świętokrzyskiej OIIB.

Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie zmian do statutu PIIB. Przedstawił je prof. Zbigniew Kledyński, wiceprezes izby. Większość z nich jest formalnością, która wynika z przepisów ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946). Inne dotyczyły:

– uporządkowania nazewnictwa organów samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;

– siedzib izb okręgowych oraz obszaru ich działania;

– trybu orzekania o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, okresu ważności tego tytułu oraz trybu jego pozbawienia;

– uporządkowania kwestii, kto i na jakich zasadach zostaje członkiem izby okręgowej;

– kwestii łączenia funkcji w organach tego samego szczebla;

– doprecyzowania spraw związanych z wygaśnięciem mandatu członka organu;

– trybu podejmowania uchwał Krajowego Zjazdu PIIB (wymagana liczba głosujących);

– określenia zakresu działania prezydiów rad okręgowych i ich składu;

– zobowiązania członków PIIB do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i przestrzegania, przy wykonywaniu czynności zawodowych, obowiązujących przepisów;

– zasad gospodarki majątkiem krajowej izby i izb okręgowych;

– kwestii kompetencji członków prezydiów Krajowej Rady PIIB oraz izb okręgowych w zakresie podejmowania zobowiązań w sprawach majątkowych.

 

Adam Rak, Wojciech Płaza, Konrad Włodarczyk, Agnieszka Jońca

 

Zaproponowane zmiany przyjęte zostały przez 153 delegatów (94,4% obecnych). Nowo uchwalony Statut Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa dostępny jest na stronie www.piib.org.pl.

Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, przedstawiła projekt zmian w regulaminach organów PIIB i organów okręgowych izb. Wiele zmian jest konsekwencją zapisów tzw. ustawy deregulacyjnej, np. przejęcie przez PIIB prowadzenia list rzeczoznawców budowlanych. Część zmian doprecyzowuje niektóre zapisy regulaminów, a niektóre są skutkiem zmian w zasadach gospodarki finansowej przyjętych na XIV Krajowym Zjeździe PIIB w czerwcu br. Zjazd przyjął ustawę o zmianach w regulaminach.

 

Andrzej R. Dobrucki

 

Na zakończenie obrad raz jeszcze głos zabrał prezes Andrzej R. Dobrucki. Dziękując delegatom zaznaczył, że podjęte przez nich uchwały wskazują na jedność i odpowiedzialność za działania na rzecz środowiska budowlanego. Prezes podziękował także zespołom pracującym nad zmianami w statucie izby: pierwszemu – pod kierownictwem pani Ewy Dworskiej i drugiemu – pod kierownictwem pana Mieczysława Grodzkiego.

 

Krystyna Wiśniewska

Zdjęcia: Paweł Baldwin

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.