Nowa izolacja Armaflex ACE Plus

23.10.2015

Izolacja Armaflex ACE Plus firmy Armacell o bardzo dobrych parametrach reakcji na ogień nie przyczynia się do rozwoju pożaru, a tym samym ogranicza jego skutki.

Armaflex ACE Plus jest izolacją stworzoną z pianki elastomerycznej opartej na syntetycznym kauczuku. Charakteryzuje się bardzo niską przewodniością cieplną (współczynnik lambda jest nie wyższy 0,035 W/(m*K)) oraz bardzo dobrym współczynnikiem oporu przeciw dyfuzji pary wodnej, dzięki czemu zapewnia ochronę rur, kanałów wentylacyjnych, zbiorników w klimatyzacji, chłodnictwie, urządzeniach technologicznych; stosowana w celu zapobiegania kondensacji, zapewniająca oszczędność energii; również jako izolacja rur w technice grzewczej i sanitarnej. Co więcej, bardzo wysoka elastyczność materiału pozwala zabezpieczyć nawet instalacje o bardzo skomplikowanym kształcie.

 

 

Armaflex ACE Plus charakteryzuje się także bardzo dobrymi parametrami reakcji ogniowej. Izolacja ta jest bowiem materiałem nierozprzestrzeniającym ogień, który jest jednocześnie samogasnący i niekapiący. Izolacja ta ma klasę reakcji na ogień BL-s3,d0 (otuliny) i B-s3,d0 (role oraz taśmy) wg europejskiej normy EN 13501-1, co potwierdzają badania przeprowadzone zgodnie z normami EN 13823 i EN ISO 11925-2. Klasy odporności ogniowej wskazują, jak (i czy) wyrób budowlany przyczynia się do rozwoju pożaru, tzn. jak dużo energii materiał dodaje do zaistniałego już ognia. Wyroby izolacyjne oznaczone klasami C, D oraz E mogą doprowadzić do rozgorzenia, czyli gwałtownego, wybuchowego rozprzestrzenienia się ognia, charakteryzującego się skokowym wzrostem temperatury. Natomiast wyroby izolacyjne z euroklasą A lub B spełniają wymóg nierozprzestrzeniania ognia (NRO), dzięki czemu nie zachodzi dla nich zjawisko rozgorzenia.

 

 

Oprócz wysokiej elastyczności materiału, miejsca styku zostały pokryte warstwą samoprzylepną wykonaną z modyfikowanego akrylu wzmocnionego siatką z włókna szklanego, dodatkowo wzmocnionego folią polietylenową. Dzięki temu czas konieczny na prawidłową izolację systemu został skrócony do minimum, co w konsekwencji pozwoliło znacznie przyspieszyć prace związane izolacją.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in