Niezbędny składnik dokumentacji

06.12.2006

Znaczące ułatwienia w przepisach prawnych oraz  stały wzrost udziału robót budowlanych w puli zamówień publicznych sprawią, że i Zamawiający, i Zleceniobiorcy odczują korzystne zmiany w sektorze zamówień publicznych – stwierdził Tomasz Czajkowski, prezes UZP, otwierając XI już Konferencję Częstochowską.

Znaczące ułatwienia w przepisach prawnych oraz  stały wzrost udziału robót budowlanych w puli zamówień publicznych sprawią, że i Zamawiający, i Zleceniobiorcy odczują korzystne zmiany w sektorze zamówień publicznych – stwierdził Tomasz Czajkowski, prezes UZP, otwierając XI już Konferencję Częstochowską.

Fot. Archiwum WACETOB

Tak nazwana, ze względu na miejsce, w którym odbywają się jej coroczne edycje, w tym roku Konferencja w Częstochowie toczyła się wokół tematu:  ROLA KOSZTORYSU OFERTOWEGO W REALIZACJI BUDOWLANEGO PROCESU INWESTYCYJNEGO. Patronat merytoryczny przyjęło Ministerstwo Budownictwa, natomiast honorowy Prezes UZP oraz Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, WACETOB Sp. z o.o. oraz Zarząd Główny PZiTB zadbali by referatyi dyskusja skoncentrowała się na praktycznych aspektach wiodącego tematu.

Budowlany proces inwestycyjny regulowany jest umowami zawieranymi przez inwestorów z różnymi podmiotami, które podejmują się realizacji poszczególnych faz danego przedsięwzięcia. Kosztorys ofertowy jest jednym ze składników dokumentacji, niezbędny do określenia i uzgodnienia ceny za wykonanie konkretnych robót budowlanych. Jest jednym z ważniejszych działań w prawidłowo zorganizowanym procesie budowlanym.
Swoje oczekiwania co do kalkulacji ceny ofertowej Zamawiający przedstawia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ). Uczestnicy Konferencji wiele uwagi poświęcili temu elementowi dokumentacji, bowiem dobrze przygotowany pozwala otrzymać jednoznaczne oferty eliminujące potrzebę składania dodatkowych pytań, a nadto w znaczący sposób ogranicza plagę (szczególnie ostatnich 2 lat) protestów z tytułu odrzucenia oferty.
Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych dotyczące  m.in. nowych kwot progowych,  nowych  terminów proceduralnych w poszczególnych trybach, aukcji elektronicznej i zmian w przepisach regulujących środki ochrony prawnej omówił prof. dr hab. Andrzej Borowicz. Pan dr inż. Janusz Kulejewski przedstawił kwestię wpływu formy wynagrodzenia za roboty, proponowanej w SIWZ przez zleceniobiorcę,  na opis przedmiotu zamówienia i sposób ustalenia ceny. Również o pieniądzach mówił Mariusz M. Marchwicki, który na przykładzie budowy hal stalowych oraz budynku biurowego omówił praktyczne sposoby rozliczeń z wykonawcą w trakcie realizacji poszczególnych robót. 
O nadzorze realizacyjnym oraz finansowym przedsięwzięcia mówił, odnosząc się do przepisów Unii Europejskiej i dokumentów FIDIC, mgr inż. Adam Jacewicz. Uzyskanie pomocy UE warunkowane jest zastosowaniem wymaganych w jej przepisach wzorów umów (tzw. Kontraktów) na realizację robót. Autor wystąpienia omówił poszczególne dokumenty składające się na te umowy, szczególnie dokładnie przedstawił Ogólne Warunki Kontraktu i zawarte tam postanowienia.

Dyskusja na temat  zagadnień poruszonych w poszczególnych referatach, jak i innych problemów „z życia wziętych” wskazuje, że zapotrzebowanie na takie interaktywne spotkania jest bardzo duża. Przyszłoroczna XII  Konferencja sprosta na pewno tym oczekiwaniom – zapewnił dr inż. Olgierd Sielewicz, prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych,  zamykając tegoroczne obrady. 

BARBARA MIKULICZ-TRACZYK

Zamów
prenumeratę

Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
grudzień 2006. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.