Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych – Konferencja w Szczyrku

15.05.2007

Marcowa konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji  (WPPK) wzorem lat ubiegłych zgromadziła w Szczyrku ponad 500 uczestników. Warsztaty 2007 obejmowały szeroko rozumiane konstrukcje budownictwa ogólnego, a także zagadnienia dotyczące norm w budownictwie i przepisów Prawa budowlanego.

Marcowa konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji  (WPPK) wzorem lat ubiegłych zgromadziła w Szczyrku ponad 500 uczestników. Warsztaty 2007 obejmowały szeroko rozumiane konstrukcje budownictwa ogólnego, a także zagadnienia dotyczące norm w budownictwie i przepisów Prawa budowlanego.

Organizatorem tegorocznej konferencji był oddział PZITB w Bielsku-Białej. Gośćmi pierwszego dnia konferencji byli m.in. przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W ostatniej chwili swój przyjazd odwołał prof. Zbigniew Grabowski – prezes Krajowej Rady PIIB (wezwany na pilne posiedzenie sejmowej podkomisji ds. budownictwa), wobec tego uczestników konferencji witali: Zbysław Kałkowski – wiceprezes Krajowej Rady, Zygmunt Rawicki – przewodniczący Rady Okręgowej Małopolskiej IIB, oraz  Stefan Czarniecki – przewodniczący Rady Okręgowej Śląskiej IIB. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Stanisław Kuś, który  przekonywał, że koncepcyjna faza projektowania wymaga wspólnej twórczej pracy architekta i konstruktora oraz podkreślał wagę współpracy konstruktora z projektantami innych specjalności.

Fot. Przewodniczący Janusz Kozula

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Janusz Kozula – przewodniczący komitetu organizacyjnego WPPK 2007. Tematyka przedstawianych 28 referatów obejmowała m.in.: przyczyny i wykrywanie uszkodzeń, ocenę bezpieczeństwa i technologie napraw konstrukcji murowych i drewnianych oraz stropów, stropodachów, tarasów i balkonów, wykonywanie i naprawy izolacji, ochronę przed pożarem, przed korozją biologiczną, szkodami górniczymi, oddziaływaniami atmosferycznymi. Zaprezentowano również wykłady dotyczące wykonywania napraw zabytkowych budowli ceglanych, kamiennych i drewnianych. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z ciekawymi wystąpieniami na temat norm – zarówno tych stosowanych już od jakiegoś czasu, jak i niedawno wprowadzonych lub dopiero opracowywanych. Niewiele pustych krzeseł na salach konferencyjnych oraz gorące dyskusje merytoryczne nad poszczególnymi tematami referatów świadczą o trafnym ich doborze.

Inżynierowie zawsze zainteresowani najświeższymi informacjami o nowych technologiach, materiałach budowlanych i programach komputerowych mieli okazję poznać oferty firm podczas ich prezentacji i odwiedzając stoiska wystawowe.{mospagebreak} Ewidentna konieczność zmian w prawie sprawiła, że na wieczornym spotkaniu dotyczącym regulacji w zakresie Prawa budowlanego, a w szczególności praw i obowiązków projektanta, wywiązała się bardzo gorąca dyskusja. Jej moderatorem nagradzanym brawami za świetne prowadzenie spotkania  był dr inż. Jerzy Dylewski. Jako ważną wiadomość z ostatniej chwili podał, że prawdopodobnie nie zostanie zmieniona organizacja nadzoru budowlanego i okręgowi inspektorzy nadzoru budowlanego nie zastąpią powiatowych. Z sali padały różne propozycje zmian w Prawie budowlanym, rozważano – czy Prawo budowlane powinno mieć charakter „ogólnych” przepisów, pozostawiających wiele miejsca na interpretacje, czy odwrotnie – regulować powinno szczegółowo obszar budownictwa;  podawano przykłady przepisów dotyczących budownictwa w innych krajach.

Dyskutowano również o sprawach konkretnych: nadzoru autorskiego nad projektem, problemach wynagrodzenia za taki nadzór, poruszano kwestię wymagań dotyczących dokumentacji projektowej, np. „trwałego zeszycia w tomy” części opisowej projektu. Moderator dyskusji przekonywał, że prawnicy nie uregulują przepisami wszystkich możliwych sytuacji i raczej nie powstanie superprawo budowlane, a przecież wiele problemów w budownictwie podlega regulacjom Kodeksu cywilnego, Prawa wodnego i innych okołobudowlanych ustaw. Uczestnicy spotkania sugerowali konieczność szerszego jeszcze włączenia się PIIB i stowarzyszeń naukowo-technicznych w proces kształtowania nowego Prawa budowlanego.

Dr Dylewski obiecał zebrać pisemne wnioski uczestników dyskusji i opracować je celem przekazania odpowiednim władzom jako ważnego głosu środowiska budowlanego.
Bogaty program merytoryczny uzupełniła oprawa artystyczna – jeden z wieczorów uświetnił występ Teatru Polskiego z Bielska-Białej. Artyści grali wspaniale wspominając, że to właśnie budowlańcom zawdzięczają niedawny generalny remont Małej Sceny Teatru.

Z pewnością Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji stanowią jedną z prawdziwych „pereł” wśród konferencji budowlanych, jak określił je w swoim wystąpieniu Wiktor Piwkowski – przewodniczący Zarządu Głównego PZITB.
Za rok organizatorzy (tym razem PZITB w Katowicach) zapraszają na warsztaty poświęcone m.in. konstrukcjom metalowym, drewnianym i rusztowaniom.

KRYSTYNA WIŚNIEWSKA

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
kwiecień 2007. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in