Naprawa uszkodzeń izolacji w systemach IZOHAN

04.04.2018

Hydroizolacje z założenia powinny charakteryzować się długoletnią trwałością. Zdarza się jednak, że w dłuższym okresie eksploatacji mogą wymagać częściowej lub całkowitej na­prawy. Przyczyny powstałych nieszczelności/uszkodzeń mogą być różne: zły do­bór materiałów, błędy wykonawcze, ruch podłoża, uszkodzenia mechaniczne lub utrata właściwości na skutek wielolet­niej eksploatacji.

Naprawa powłoki wykonanej z masy bitumicznej KMB(PMBC) lub mikrozaprawy uszczelniającej

W przypadku gdy uszkodzenia/odspojenia powłoki hydroizolacyjnej nie są zbyt roz­ległe, a podłoże jest nośne, nie ma konieczności ponownego wykonywania całej hydroizolacji.

Uszkodzoną lub/i odspajającą się od podłoża powłokę należy wyciąć i, jeśli to możliwe, zukosować brzegi wycięcia. W przypadku gdy na podłożu znajdują się antyadhezyjne substancje Cnp. mleczko cementowe), należy je usunąć i zagruntować podłoże odpowiednim preparatem. Szczególnie istotne jest to w przypadku betonów o zmniejszonej nasiąkliwości, którym dedykowane są specjalne grunty, np. IZOHAN WA.

Ubytki w izolacji należy uzupełnić masą bi­tumiczną Cnp. IZOHAN WM 2K) lub mikrozaprawą uszczelniającą Cnp. IZOHAN EKO 2K) – w zależności od tego, jaki materiał zaaplikowany był oryginalnie – w pierwszej operacji roboczej wypełniając wycięty fragment. Jeśli izolacja wykonywana była w warstwie grubszej niż 2 mm, uzupeł­nienie trzeba przeprowadzić dwufazowo: po przeschnięciu warstwy wypełniającej należy zaaplikować kolejną warstwę, tym razem aplikując „łatę” co najmniej 10 cm poza obrys obszaru wyciętego.

 

Nakładki zgrzane w miejscach potencjalnej nieszczelności

 

Naprawa hydroizolacji wykonanej z materiałów rolowych

Technologia naprawy pokrycia winna być uzależniona od wyników oględzin dachu, podczas których sprawdza się ilość rozszczelnień i pęcherzy oraz stan posypki i obróbek elementów pionowych. Nale­ży również ocenić stopień zawilgocenia warstw przekrycia i zdecydować, czy konieczny jest montaż kominków wenty­lacyjnych.

Pokrycia z pap zgrzewalnych, będące w dobrym stanie, można uszczelnić po­przez naprawę miejscową. W takim przypadku zgrzewane są nakładki o szeroko­ści min. 18 cm w miejscach potencjalnej nieszczelności, takich jak zakłady podłuż­ne i poprzeczne, a także obróbki elemen­tów pionowych. Ewentualne pęcherze rozcina się, osusza i zgrzewa ponownie wraz z nakładką z papy zgrzewalnej. Pokrycia papowe, których stan nie po­zwala na wykonanie napraw częściowych, wymagają naprawy całkowitej. Ma to zastosowanie w przypadku pokryć posiadających liczne spękania, pęcherze i przecieki na całej powierzchni. Napra­wa polega na położeniu kolejnej warstwy papy lub wykonaniu powłoki bezspoinowej, zbrojonej tkaniną techniczną. Zarówno naprawę miejscową, jak i całko­witą należy wykonać z papy o odpowied­nich właściwościach, dostosowanych do miejsca wbudowania. Dobrym wyborem będzie IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS, którą można stosować do renowacji każdego pokrycia papowego. Wyjątek stanowi zawilgocone pokrycie na podłożu betonowym, gdzie należy użyć kominków wentylacyjnych oraz papy wentylacyjnej Nexler Renovation.

 

Ubytek wycięty z powłoki z masy bitumicznej

 

W celu przedłużenia trwałości szczel­nego pokrycia papowego, ale z ubytkami w posypce, można przeprowadzić reno­wację posypki przy użyciu masy IZOHAN WB. Alternatywnie powierzchnię papy można pokryć masą asfaltowo-aluminiową IZOHAN R, która odbija promienio­wanie UV oraz obniża temperaturę za­równo samego dachu, jak i pomieszczeń znajdujących się poniżej.

W przypadku dachów wielkopowierzchniowych z kilkoma warstwami papy, szczególnie tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości pra­cy z otwartym ogniem, dobrą metodą renowacji jest wtapianie w masę asfaltowo-kauczukową Cnp. IZOHAN DYSPER­BIT) tkanin technicznych. Technologia ta pozwala na wykonanie doszczelnienia/ renowacji dachu bez konieczności zry­wania starego podłoża. Powstaje bez- spoinowa, ciągła, elastyczna powłoka nie tylko poprawiająca estetykę, ale przede wszystkim zabezpieczająca przed prze­ciekaniem.

 

Izohan sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia
tel./fax 58 781 45 85
e-mail: info@izohan.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.