Największy most łukowy w Polsce

14.07.2008

Nowy most przez Wisłę to pierwsza część obwodnicy Puław i zarazem gabarytowo najokazalszy fragment budowanej już dwujezdniowej drogi ekspresowej S12 Radom – Lublin.

Oddanie do użytku mostu stanowi zakończenie pierwszego etapu budowy obwodnicy Puław. Liczy ona ponad 12 km, a koszt realizacji to 311 mln na roboty budowlano-montażowe, i 170 mln na budowę przeprawy na Wiśle. Nieco ponad 74 proc. wartości inwestycji sfinansowanych zostało ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Transport”. Inwestycję realizowano od pierwszego kwartału 2006 roku. Most na Wiśle w Puławach ma ponad 1038 m długości, a rozpiętość jego głównego przęsła łukowego wynosi 212 m. To największy łukowy most w Polsce.
Nowoczesne rozwiązania
Parametry nowego mostu przekraczają dotychczasowe krajowe osiągnięcia w zakresie budowy obiektów tego typu. Przęsło łukowe posiada nowatorską konstrukcję. Przyjęte rozwiązanie zastosowano dotychczas tylko w kilku podobnych obiektach w Europie. Przeprawa ma 22,3 m szerokości i została podzielona na cztery pasy ruchu, po dwa w każdą stronę. Most został też przystosowany do ruchu pieszych; z jednej strony wybudowano chodnik o szerokości 1,5 m. Obiekt jest jedynym punktem obwodnicy Puław, który wyraźnie odcina się od otoczenia. Reszta trasy łagodnie wpisuje się w otaczający krajobraz.
Monitorowany i ekologiczny
Most na Wiśle w Puławach to pierwszy całościowo monitorowany obiekt w Polsce. System czujników pozwoli na ocenę bezpieczeństwa pracy konstrukcji, obserwację ruchu drogowego oraz zdarzeń drogowych. Umożliwi też przekazywanie informacji dotyczących warunków przejazdu.
Parametry obiektu spełniają też wszystkie wymagania wynikające z działań na rzecz ochrony środowiska. To dlatego koryto rzeki przekroczone jest jednym przęsłem. W terenie zabudowanym wzdłuż jezdni powstały przydrożne pasy zieleni. Na całej długości drogi wykonano system odwadniania dostosowany do ukształtowania terenu, a na krótkim odcinku – kanalizację deszczową w formie zamkniętej kaskady. Powstały też liczne urządzenia oczyszczające. Przefiltrowana w zbiornikach retencyjnych woda trafia do rzeki Klikawki. Inwestycja przeszła wiele etapów uzgodnień i konsultacji społecznych. Uwzględniono wszystkie zalecenia wynikające z raportów oddziaływania na środowisko. Na trasie obwodnicy powstały m.in. 4 mosty pełniące funkcję przejść ekologicznych.
Droga międzynarodowa
Dwujezdniowy most na Wiśle w Puławach likwiduje wąskie gardło na drodze krajowej numer 12, jakie stanowiła dotychczasowa przeprawa przez rzekę. Poprzednia konstrukcja spajające dwa brzegi wybudowana została w 1934 r., a szerokość jej jezdni wynosiła zaledwie 5,40 m. Obwodnica z nowym mostem wyprowadzi tranzyt osobowy i ciężarowy z miasta. Wyeliminuje ruch ciężkich pojazdów przez centrum miasta, co z pewnością odczują jego mieszkańcy. Zmniejszy ponadto negatywne oddziaływanie tranzytu na środowisko przyrodnicze, ale również na zabytkowy Zespół Pałacowo-Parkowy Czartoryskich.
Obwodnica Puław zlokalizowana w ciągu przyszłej drogi ekspresowej S12 stanowi połączenie centrum kraju z drogami międzynarodowymi E372 i E373, prowadzącymi ruch do przejść granicznych w Dorohusku i Hrebennem.
Wykonawcy
Projekt budowy I etapu obwodnicy Puław wraz z nowym mostem na Wiśle przygotowały firmy: DHV Polska Sp. z o.o. – Biuro konsultingowo-projektowe oraz Projektowanie i Wykonawstwo Obiektów Mostowych – POMOST. Wykonawcą obwodnicy i mostu jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty – Łódź” S.A. (lider konsorcjum), Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH i Vistal Gdynia SA.  Nadzór nad realizacją zadania sprawowało natomiast konsorcjum, w skład którego wchodziły firmy: Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce (lider konsorcjum), Menedżer Budownictwa inż. Józef Kołosowski, Inwestycje Budownictwo, Handel „Invest-Complex” Sp. z o.o., MBI – Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o. oraz Pracownia Projektowa „Promost Consulting”.
{mospagebreak}
Zakres wykonanych prac:
• budowa 12,71 km drogi głównej, w tym 4,1 km drogi dwujezdniowej
• przebudowa 1,23 km dróg wojewódzkich i miejskich
• budowa 10,2 km dróg serwisowych, w tym 9,6 km o nawierzchni bitumicznej
• budowa 15 obiektów mostowych o łącznej długości 1385,0 m (w tym most przez rzekę Wisłę oraz 4 przejścia dla zwierząt) opartych na:
o 542 palach formowanych w gruncie o średnicach od 100 do 150 cm
o 355 palach żelbetowych wbijanych o przekroju 40 x 40 cm
• przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, wodociągowych, hydrotechnicznych
Materiały zużyte do budowy obwodnicy
Grunt do budowy nasypów – 1,45 mln m3
Mieszanka mineralno-bitumiczna – 130 tys. ton
Mieszanki betonowe – 62 tys. m3
Stal konstrukcyjna – 10,3 tys. ton
Stal zbrojeniowa – 6 tys. ton
Kalendarium prac – budowa mostu przez Wisłę w Puławach
Rozpoczęcie prac:     marzec 2006 r.
Roboty fundamentowe:    marzec – wrzesień 2006 r.
Budowa podpór:     kwiecień 2006 r. – luty 2007 r.
Montaż konstrukcji stalowej:    maj 2006 r. – luty 2008 r.
Betonowanie płyty pomostu:    kwiecień 2007 r. – kwiecień 2008 r
Próbne obciążenie mostu:    czerwiec 2008 r.
Oddanie mostu do użytku:    lipiec 2008 r.
Kalendarium prac – obwodnica Puław
Roboty ziemne:     czerwiec 2006 r. – październik 2007 r.
Układanie nawierzchni:    czerwiec 2007 r. – czerwiec 2008 r.
Budowa 14 obiektów inżynierskich:   kwiecień 2006 r. – maj 2008 r.
Przebudowa linii energetycznych:    maj 2006 r. – czerwiec 2008 r.
Oddanie do ruchu:     lipiec 2008 r.
Podstawowe parametry nowego mostu:
Długość całkowita:                     1.038,20 m,
Rozpiętości przęseł:                   24,0 + 44,0 + 3 x 56,0 +
                                                 6 x 64,0 + 80,0 + 212,0 + 80,0 + 44,0
Strzałka łuku:                             36,00 m,
Całkowita szerokość pomostu:     22,30 m,
Ilość jezdni:                                2
Szerokość jezdni:                       2 x 2 x 3,50m
Chodnik jednostronny o szerokości:   1,50 m
Szerokość pasa rozdziału:                 2,51 m
Skrajnia pionowa dla ruchu:                14,00 m,
Skrajnia dla żeglugi:                          12,00 m,

Źródło: GDDKiA, Ministerstwo Infrastruktury
Fot. Ministerstwo Infrastruktury

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in