Nagrody Ministra Transportu I Budownictwa 2005 r.

08.10.2006

W bieżącym roku odbył się jubileuszowy 50. Konkurs Ministra odpowiedzialnego za dział administracji rządowej, budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego, urbanistyki oraz geodezji i kartografii.

Nagrodzone w tym roku opracowania geodezyjne są rozwiązaniami nowatorskimi, podobnie jak w latach poprzednich łączą badania naukowe z problemami praktycznymi, wykorzystując zagraniczne i krajowe osiągnięcia naukowe.
 
 Do Konkursu zgłoszono 51  wniosków  z  terenu  całego  kraju,  w tym:  32 z dziedziny architektury i budownictwa, 14 z dziedziny planowania przestrzennego i urbanistyki, 5 z dziedziny geodezji i kartografii. Przyznano 15 nagród, w tym: 10 z architektury i budownictwa, 3 z planowania przestrzennego i urbanistyki oraz 2 z geodezji i kartografii.

Prezydium Komisji Nagród przyznało w dziedzinie geodezji i kartografii następujące nagrody:

Nagroda II stopnia

„Opracowanie dipolowego modelu zmian wiekowych magnetycznego pola ziemi”
Za wysokie walory twórcze, a w szczególności: trafne dostosowanie jednoczesnej aproksymacji trzech składowych pola  magnetycznego Ziemi szeregiem funkcji kolistych do analizy wiekowych zmian głównego pola magnetycznego.
Takie podejście pozwoliło autorom na wydzielenie głównych składników anomalii w rozkładzie w stosunku do wpływu dipola głównego. Autorzy wykorzystali addytywność pola magnetycznego. Wyznaczyli składowe kolejnych, coraz słabszych dipoli w okresach 5-letnich, w ostatnich stu latach. Zasługą autorów jest uzyskanie stabilnej procedury inwersyjnej. Opracowanie to umożliwia prognozowanie zmian wiekowych natężenie pola magnetycznego Ziemi. Ma to walory naukowe. Jest to istotny krok do sformułowania związków funkcyjnych pomiędzy procesami geodynamicznymi, decydującymi o zmianach kształtu Ziemi, a ziemskim polem magnetycznym.
Dla zespołu w składzie:

Andrzej Sas-Uhrynowski
Elżbieta Welker
Irina Demina
Julia Farafanowa

Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
Instytut Magnetyzmu Ziemskiego i Propagacji Fal Radiowych Rosyjskiej Akademii Nauk  Oddział w St. Petersburgu.
  
 Nagroda III stopnia
„Opracowanie i wdrożenie edukacyjnego oprogramowania cyfrowej fotogrametrii lotniczej ddps”
Za walory twórcze, a szczególnie: możliwość wprowadzenia poprawek do skanowanych zdjęć lotniczych. Oprogramowanie umożliwia wprowadzenie danych kalibracji kamery fotograficznej i współrzędnych fotopunktów, przeprowadzenie orientacji wewnętrznych zdjęć lotniczych, wygenerowanie obrazów epipolarnych, przeprowadzenie orientacji zewnętrznej i wzajemnej modelu, generowanie numerycznego modelu terenu metodą korelacji obrazów, generowanie ortoobrazów cyfrowych, wizualizację i generowanie widoków 3D.
Dla zespołu w składzie:

Romuald Kaczyński
Jean-Paul Donnay
Benoit Schumacher
Zygmunt Paszotta
Ireneusz Ewiak
Michał Kędzierski

Instytut Geodezji i Kartografii – Warszawa
Unite de Geomatique Laboratoire SURFACES Universite de Liege – Liege
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji – Olsztyn
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej, Instytut Inżynierii i Geodezji – Warszawa.

Prezydium Komisji Nagród Ministra Transportu i Budownictwa w następującym składzie: 
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Adam Zbigniew Pawłowski
Sekretarz:
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Wysocka
Członkowie:
prof. dr hab. inż Marcin Barlik
dr inż. arch.  Szczepan Baum, prof. PG
* prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm
prof. dr hab. inż.  Andrzej M. Brandt
prof. dr hab. inż. arch. Jan M. Chmielewski
* dr hab. inż. arch. Marian Fikus, prof. PP
prof. dr hab. inż auch. Sławomir Gzell
Przewodniczący Sekcji Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
pro. dr hab. inż. Wojciech Janusz  
Przewodniczący Sekcji Geodezji i Kartografii
prof. dr hab.  Leszek Kałkowski
prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz
dr inż. arch. Andrzej Kiciński, prof. PW
* dr inż. arch. Romuald Loegler
prof. dr hab. inż   Andrzej Makowski
mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki
mgr inż. arch. Tadeusz Mrówczyński
Przewodniczący Sekcji Architektury i Budownictwa
* dr inż. arch. Stanisław Niewiadomski, prof. PW
prof. dr hab. inż. arch. Maria Stawicka-Wałkowska
doc. dr inż. Stanisław Wierzbicki
prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona
dr hab. inż arch. Zygmunt Ziobrowski, prof. IRM
 
 *osoby nieuczestniczące w pracach Prezydium w 2005 roku.

Źródło: www.sgp.geodezja.org.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.