Nagroda Najwyższa Jakość Quality International 2012 dla Nanosystemu do klinkieru ALPOL

01.10.2012

Kapituła Konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2012 wyróżniła Nanosystem do klinkieru firmy ALPOL GIPS złotym godłem QI 2012 w kategorii QI PRODUCT – produkt najwyższej jakości.

Konkurs Najwyższa Jakość Quality International jest przedsięwzięciem skierowanym do działających na terytorium Polski instytucji, producentów i usługodawców, posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub/i systemu zarządzania. Alpol Gips już po raz drugi znalazł się wśród grupy organizacji reprezentujących wysokie standardy i zapewniających swoim klientom otrzymanie produktu na wysokim poziomie. Patronat nad VI edycją Programu objęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Nanosystem do klinkieru jest przeznaczony do wykonywania konstrukcji budowlanych z zastosowaniem wyrobów klinkierowych. Obejmuje on: wznoszenie murów i słupków ogrodzeniowych, murowanie wjazdów do garaży, kominów, cokołów, wznoszenie ścian budynków i elewacji oraz przyklejanie płytek klinkierowych i ich spoinowanie.

Główne elementy składowe systemu:

Nanozaprawy do klinkieru ALPOL AZ 120÷126

Nanospoiny do klinkieru ALPOL AZ 150÷156

Nanobeton do klinkieru ALPOl AZ 129

Nanoklej do klinkieru ALPOL AK 518

Nanoimpregnat do powierzchni mineralnych ALPOL AI 780

Spoina elastyczna ALPOL ELITE AS E50-E69

Konstrukcje budowlane i elementy architektoniczne wykonane z klinkieru są trwałe, eleganckie i wyjątkowe. Doskonale komponują się z elementami z drewna, metalu i szkła. Trwałość i estetyka konstrukcji klinkierowych jest jednak możliwa do uzyskania jedynie w przypadku prawidłowego wykonawstwa oraz stosowania specjalnych materiałów (zapraw, spoin, klejów, impregnatów) dedykowanych do klinkieru.

W każdej zaprawie, na skutek stosowania nadmiaru wody w stosunku do ilości niezbędnej do hydratacji spoiwa, powstają rurkowate szczeliny o średnicy od 10 nanometrów do kilkudziesięciu mikrometrów, zwane porami kapilarnymi. Ich specyficzna budowa sprawia, że mogą zasysać ciecz, która następnie wędruje systemem połączonych kanałów utworzonych przez kapilary, umożliwiając migrację rozpuszczonym solom, co jest przyczyną wykwitów. W celu ograniczenia tego procesu należy przerwać ciągłość struktury kapilarnej. Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu zapraw zawierających w swoim składzie dodatki o rozmiarach nanometrycznych. Zastosowanie tej technologii pozwoliło firmie ALPOL GIPS uzyskać bardziej zwartą i szczelną mikrostrukturę zapraw o znacznie zmniejszonym podciąganiu kapilarnym, a w rezultacie – absorpcji. Zahamowanie migracji roztworów soli przez zaprawę ogranicza proces powstawania wykwitów. Zaprawy ALPOL mają patent europejski.

Firma udziela 5-letniej gwarancji na pełne systemu klinkierowe wykonane z zastosowaniem nanoproduktów do klinkieru marki ALPOL.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in