Nagroda ministra budownictwa

17.01.2007

Za umiejętne wkomponowanie obiektu w istniejące zabytkowe otoczenie Nagrodę Ministra Budownictwa II stopnia otrzymał zespół z Pracowni Architektonicznej BNS S.C. w składzie: Witold Benedyk, Krystyna Szypulska, Małgorzata Benedyk, Andrzej Kołdej, Tomasz Dworak, Krzysztof Jurzykowski.

Za umiejętne wkomponowanie obiektu w istniejące zabytkowe otoczenie Nagrodę Ministra Budownictwa II stopnia otrzymał zespół z Pracowni Architektonicznej BNS S.C. w składzie: Witold Benedyk, Krystyna Szypulska, Małgorzata Benedyk, Andrzej Kołdej, Tomasz Dworak, Krzysztof Jurzykowski.

Fot1. Nagrodzony obiekt – pierwszy z lewej. (Fot. M. Benedyk)

Prezydium komisji nagród podkreśliło optymalne wykorzystanie warunków terenowych w rozwiązaniu architektury budynku, walory funkcjonalno-przestrzenne i użytkowe oraz wysoką jakość rozwiązań technicznych i materiałowych.
Obiekt: budynek dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,  usytuowany na terenie centralnego kampusu  uniwersytetu  przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie.
Inwestor: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
Generalny wykonawca: Budimex Dromex
Powstanie projektu architektonicznego – 2004 r.; realizacja – 2005 r.

Dane techniczne

Kubatura całkowita – 7933 m3
Powierzchnia całkowita – 2277 m²
Liczba kondygnacji – 6 (podziemne – 2 i nadziemne – 4)
Powierzchnia terenu – 1124 m2
Powierzchnia zabudowy – 307 m2
Powierzchnia budynku netto – 1789,4 m2

Budynek jest jedną z pierwszych inwestycji w Polsce dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE w ramach Zintegrowanego Programu  Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
{mospagebreak}
W budynku zastosowano nowoczesne technologie budowlane, ściany szczelinowe podziemia, okna połaciowe w dachu doświetlające 3 piętro, szklany daszek nad wejściem, szklane świetliki doświetlające kondygnację podziemną, stolarką okienną z klejonego drewna w kolorze naturalnym, szkloną ścianą klatki schodowej i wejścia o konstrukcji kurtyny drewniano-aluminiowej.

Fot. 2. Plac przy wydziale Prawa i Architektury (Fot. M. Benedyk)

Część podziemna.

Ściany tworzące obrys budynku w części podziemnej zaprojektowane jako szczelinowe. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne żelbetowe grubości 20 cm. Słupy żelbetowe 60 x 30 cm. Stropy żelbetowe krzyżowo zbrojone – bezpodciągowe grubości 22 cm. Nad czytelnią strop z podciągami pod świetlikiem od północy i pod ścianą.

Część nadziemna.
Konstrukcja żelbetowa ścienno-szkieletowa. Stropy zbrojone krzyżowo, w układzie płytowym bezpodciągowym o grubości płyty 22 cm.

Biegi i podesty klatki schodowej – monolityczne, żelbetowe płytowe.

Szyb dźwigu 1000 kg – żelbetowy monolityczny. Szyb dźwigu 400 kg – samonośna konstrukcja stalowa systemu dźwigowego.
Źródło: materiały Pracowni
Architektonicznej BNS S.C.

Zamów
prenumeratę

Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
styczeń 2007. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in