Mogą już wykonywać samodzielne funkcje techniczne…

29.07.2013

2492 osoby w całym kraju zdały egzamin na uprawnienia budowlane w czasie tegorocznej wiosennej sesji egzaminacyjnej. Nadanie uprawnień budowlanych jest gwarancją i świadectwem, że inżynier posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

Do tegorocznej wiosennej sesji egzaminacyjnej okręgowe komisje kwalifikacyjne zakwalifikowały pozytywnie ok. 95,4% nowych wniosków. Jak podkreślali członkowie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, świadczy to o systematycznym wzroście wśród kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane znajomości prawa oraz wymagań stawianych przez samorząd zawodowy. Należy także dodać, że okręgowe izby organizują szereg spotkań informacyjnych ze studentami w ramach współpracy z wyższymi szkołami technicznymi.

Do pierwszego etapu tegorocznej wiosennej sesji egzaminacyjnej, czyli testu pisemnego, przystąpiło w całym kraju ponad 2820 zainteresowanych. Podobnie jak w poprzednich sesjach, najwięcej osób pisało egzamin w izbach: mazowieckiej i śląskiej (ponad 360 osób), następnie małopolskiej, wielkopolskiej i dolnośląskiej. Test zaliczyło ponad 2600 osób we wszystkich okręgowych izbach. Niestety, ok. 8% kandydatów nie zdało pisemnej części egzaminu. 2903 osoby zostały dopuszczone do egzaminu ustnego, zdały zaś 2492 osoby. Średnia zdawalność  egzaminu ustnego wyniosła ok. 85,84%.

Najwięcej uprawnień budowlanych uzyskali inżynierowie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – blisko 1000. Następnie, niemal dwukrotnie mniej, w specjalności instalacyjno-sanitarnej, potem w specjalności drogowej – 375 oraz w specjalności instalacyjno-elektrycznej – 372. Nie było chętnych w tej edycji egzaminacyjnej do zdobywania uprawnień w specjalności wyburzeniowej. Średnia zdawalność całego egzaminu wyniosła ok. 88,1%.

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych prowadzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa jest sformalizowane i ściśle podporządkowane przepisom prawa. Precyzyjne regulacje prawne sankcjonują fakt, iż nadanie określonej osobie uprawnień budowlanych jest gwarancją i świadectwem, że posiada ona odpowiednie kwalifikacje zawodowe i, co za tym idzie, ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę.Aby ubiegać się o uprawnienia budowlane trzeba spełnić dwa ogólne warunki: posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia (inżynierskie) lub drugiego (magisterskie), oparty o odpowiedni program studiów oraz odbyć stosowną praktykę zawodową trwającą co najmniej 2 lub 3 lata, a następnie zdać pomyślnie egzamin kwalifikacyjny: pisemny i ustny.

Testy egzaminacyjne przygotowuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne. Osoby, które zdały test, mogą przystąpić do egzaminu ustnego. Po zmianie zasad przeprowadzania egzaminu ustnego, teraz 50% pytań stanowią pytania opracowane indywidualnie dla kandydata z zakresu praktyki zawodowej oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w obszarze specjalności uprawnień, o które ubiega się kandydat.System ten pozwala sprawdzić praktyczną wiedzę inżynierów – aplikantów zdobytą podczas odbywania praktyki. Liczna grupa osób zwiększa posiadane już uprawnienia, występując bądź o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień, bądź o specjalność pokrewną.

W PIIB egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są w 9 specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, drogowej, mostowej, kolejowej, telekomunikacyjnej i wyburzeniowej, z uwzględnieniem rodzaju oraz zakresu uprawnień.

Przebieg sesji egzaminacyjnych w poszczególnych OKK wizytują członkowie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB zarówno podczas testów, jak i egzaminów ustnych.

W okresie działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, w rezultacie przeprowadzenia 21 sesji egzaminacyjnych, dostęp do zawodu inżyniera z uprawnieniami budowlanymi uzyskało 40 308 osób w kraju.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.