Modernizacja Roku. Konkurs

20.05.2019

Modernizacja Roku to ogólnopolski otwarty konkurs dla inwestorów, wykonawców i projektantów. Celem Konkursu jest nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych wyróżniających się szczególnymi walorami. W rywalizacji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, izby, powiaty, deweloperzy, urzędy miast i instytucje.

 

MODERNIZACJA ROKU & Budowa XXI w. Edycja XXIII

 

W konkursie wyłonione i nagrodzone zostaną przedsięwzięcia budowlane z kategorii „modernizacji” oraz „nowych obiektów”. Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy, rewitalizacji terenów, rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

 

 

Do Konkursu można zgłaszać obiekty i budynki, których modernizację, budowę zakończono do końca I kwartału 2019 r.

Wyróżnia się dwie podstawowe kategorie obiektów: nowy obiekt i modernizowany obiekt.

Podkategoriami w obu głównych kategoriach są:

 • obiekty mieszkalne
 • obiekty hotelarsko-turystyczne
 • obiekty przemysłowe i inżynieryjne
 • obiekty użyteczności publicznej
 • obiekty szkolnictwa
 • obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
 • obiekty ochrony środowiska
 • obiekty zabytkowe
 • elewacje i termorenowacje
 • najciekawsze modernizacje i adaptacja wnętrz
 • rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
 • modernizacje dróg
 • obiekty mostowe
 • obiekty zieleni
 • nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej

 

Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2019.

 

Każdy obiekt zgłoszony do Konkursu bierze udział w plebiscycie na najpopularniejszą inwestycję. Głosowanie internautów w I etapie konkursu trwa do 21 maja, a na obiekty finałowe do 9 sierpnia 2019.

 

Zasady udziału w konkursie dostępne są na stronie www.modernizacjaroku.org.pl

 

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in