Modernizacja oczyszczalni ścieków w Otwocku

25.08.2017

Mostostal Warszawa wygrał przetarg na roboty inżynieryjno-budowlane na potrzeby modernizacji gospodarki komunalnej w Otwocku. Zadanie dla Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zrealizuje Oddział Zachodni, Przemysłu i Ochrony Środowiska.

Przedsiębiorstwo wodociągowe w Otwocku już od wielu lat realizuje prace modernizacyjne na terenie oczyszczalni. Przetarg na przebudowę i rozbudowę lokalnego zakładu komunalnego został ogłoszony pod koniec 2016 r. W ramach umowy zawartej przez Oddział Zachodni, Przemysłu i Ochrony Środowiska pod kierownictwem Marzeny Witkowskiej zostaną przeprowadzane prace z zakresu gospodarki ściekowo-osadowej, dotyczy to zarówno remontu obiektów funkcjonujących na terenie oczyszczalni, jak i wzniesienia nowych.

– Przebudowanych zostanie w sumie sześć obiektów: pompowania główna z kratownią, pompownia wody technologicznej, dwie zamknięte komory fermentacyjne, budynek odwadniania osadu, budynek wielofunkcyjny oraz zewnętrzne sieci technologiczne. Ponadto Mostostal Warszawa wybuduje pompownię wspomagającą usuwanie osadu wstępnego, pomieszczenie ewakuacji osadu oraz odpowiedni układ komunikacyjny powiązany z istniejącą infrastrukturą drogową. Prace uwzględniają również wyposażenie technologiczne obiektów zgodnie ze specyfikacją wymaganą przez OPWiK – powiedziała Marzena Witkowska, dyrektor Oddziału Zachodniego, Przemysłu i Ochrony Środowiska.

Obecnie otwocka oczyszczalnia obsługuje cztery gminy, czyli teren zamieszkiwany przez 96 tysięcy mieszkańców. Wraz ze wzrostem liczby ludności, wzrasta ilość odprowadzanych ścieków. Stąd zachodzi konieczność modernizacji urządzeń i wprowadzanie optymalniejszych rozwiązań. Dzięki przeprowadzonej przebudowie i rozbudowie usprawni się praca oczyszczalni, która funkcjonuje nieprzerwanie od 80 lat, zaopatrując w wodę mieszkańców Otwocka i okolic.

Wykonawca: Oddział Zachodni, Przemysłu i Ochrony Środowiska Mostostal Warszawa (lider) i Firma Usługowo Handlowa „EFER” Stanisław Karpiel (partner). Wartość kontraktu: 14 802 488,11 netto/18 207 060,38 zł brutto.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in