Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krośnie

11.09.2017

Mostostal Warszawa wygrał przetarg na rozbudowę i przebudowę krośnieńskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Drzymały. Została podpisana umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na realizację zadania, którego wartość wynosi 31,2 mln zł brutto.

Prace modernizacyjne obejmą część ściekową, biologiczną i osadową oczyszczalni oraz zagospodarowanie terenu, i będą prowadzone na czynnym obiekcie, aby nie przerywać działalności zakładu. W ramach kontraktu Mostostal Warszawa częściowo przebuduje oczyszczalnię (zwłaszcza w części biologicznej). Powstaną również nowe obiekty, takie jak: reaktor biologiczny, osadnik wtórny, zagęszczacze osadu wstępnego, budynek kraty rzadkiej czy też zbiornik retencyjny wód ociekowych. Jednym z celów inwestycji jest również hermetyzacja procesów, która pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się uciążliwych zapachów na terenie obiektu oraz w jego sąsiedztwie.

 

 

Oczyszczalnia ścieków w Krośnie wraz z trzema zakładami uzdatniania wody (w Iskrzyni, Sieniawie i Szczepańcowej) wchodzi w skład lokalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jest jednocześnie największym, jak i najstarszym spośród wymienionych obiektów. Początki samej oczyszczalni sięgają z kolei lat sześćdziesiątych. Chociaż w obiekcie były przeprowadzane już gruntowne remonty, dzięki którym m.in. zwiększono przepustowość ścieków do 35 410 m3/dobę, nadal konieczna jest dalsza modernizacja, która zwiększy efektywność i ograniczy negatywny wpływ zakładu na środowisko. Obecnie oczyszczalnia przyjmuje ścieki z miasta Krosna oraz ośmiu okolicznych miejscowości – łącznie 21 000 m3 ścieków na dobę, co daje 7,6 mln m3 nieczystości w ciągu roku.
Termin realizacji: 48 miesięcy.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in