Minister Żuchowski o problemach planistycznych

09.05.2017

Celem nowego kodeksu urbanistyczno-budowlanego jest przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym.

 

– Jesteśmy pewni, że po wejściu w życie kodeksu przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej zostaną wyeliminowane, a proces lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych będzie efektywny i transparentny – zapowiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski 3 kwietnia br. we Wrocławiu. Wiceminister T. Żuchowski podczas seminarium „Problemy planistyczne – wiosna 2017 r.” przedstawił kierunki prac legislacyjnych MliB w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, przede wszystkim relacjonował stan prac nad projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Wiceminister zapowiedział, że w II kwartale br. MliB opublikuje nową wersję kodeksu, przepisy wprowadzające kodeks i projekty ustaw okołokodeksowych, uwzględniające wyniki zakończonych konsultacji publicznych. W III kwartale br. planowane jest skierowanie wszystkich projektów związanych z kodeksem do Sejmu RP Podczas spotkania wiceminister mówił o jakości uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wskazał na występujące problemy związane z lokalizowaniem inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, w tym m.in. na brak infrastruktury społecznej i transportowej czy też na brak wodociągów i kanalizacji na terenach, na których realizowane są inwestycje mieszkaniowe, oraz na częste grodzenie osiedli bloków mieszkalnych bez zapewnienia odpowiedniego dostępu.

 

 

Zgodnie z przepisami nowego kodeksu, plan miejscowy będzie głównym narzędziem realizacji polityki przestrzennej w gminie. Kodeks przewiduje rezygnację z wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rozstrzygnięcie o dopuszczalności lokalizacji inwestycji w przypadku braku planu miejscowego nastąpi w ramach nowo wprowadzonej instytucji zgody inwestycyjnej, po ustaleniu zgodności inwestycji ze studium rozwoju przestrzennego gminy. Projekt kodeksu wprowadzi rozwiązania wyznaczające zasady współpracy organów samorządu terytorialnego z inwestorami. Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) będzie mógł zawrzeć umowę urbanistyczną nakładającą na inwestora, w razie uchwalenia miejscowego planu umożliwiającego realizację planowanego przez inwestora przedsięwzięcia, obowiązek sfinansowania lub wykonania i nieodpłatnego przekazania gminie inwestycji powiązanych z przedsięwzięciem planowanym przez inwestora, przede wszystkim infrastruktury technicznej.

– Kodeks wprowadzi uczciwe zasady finansowania urbanizacji i dostosowanie procedur administracyjnych do „ciężaru gatunkowego” inwestycji. inwestycje publiczne będą planowane przy większym poszanowaniu ładu przestrzennego i społeczności lokalnych. Nowe przepisy kodeksu zastąpią opłatę planistyczną i adiacencką jednolitą opłatą infrastrukturalną – mówił Tomasz Żuchowski.

Elastyczne inwestowanie zgodnie z nowymi przepisami KUB mają zapewnić obszary zorganizowanego inwestowania (OZI). O wprowadzenie rozwiązania uelastyczniającego procedury apelowało wiele środowisk. OZI umożliwią realizowanie dużych przedsięwzięć, wymagających koordynacji prac na etapie planowania przestrzennego, urbanistyki oraz realizacji inwestycji. Grunty zabezpieczone w planach jako OZI mają czekać na firmy czy ich konsorcja, z którymi następnie mają być zawierane umowy urbanistyczne. Na mocy umów urbanistycznych OZI mają być zabudowywane – szybciej i prościej niż w normalnym trybie i pod konkretne potrzeby zainteresowanego budową biznesu. Będą więc funkcjonowały podobnie do specjalnych stref ekonomicznych.

Organizowane dwa razy w roku seminarium „Problemy planistyczne” jest kontynuacją cyklu spotkań poświęconych problematyce gospodarki przestrzennej, organizowanego przez urbanistów.

 

Źródło: MliB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.