Measurements and quantities

03.06.2019

Posłuchaj: Pobierz:

– Tom, the priority for this week is to do a wall and a driveway. Do you already know what materials you will need and in what quantities?

– We’ll have 20 m2 of solid wall, so we’ll need 180 autoclaved aerated concrete blocks with the dimensions of 24 cm (height) x 24 cm (width) x 49 cm (length). It’s roughly 8.64 blocks per square metre.

– And how much mortar will we need? How many bags?

– Let me calculate… six 25 kilogram bags of mortar will be enough.

– OK, that’s fine.

– And, I’ll also need Portland cement, sand and gravel for the concrete driveway. But I don’t know how much of them. What are the exact dimensions?

– I should have it somewhere here. Let me check. We need about 20 square yards of B20 concrete with average layer thickness of 4 inches. You should then use seventeen 94 po- und bags of cement, 2,384 pounds of sand and 5,166 pounds of gravel and, of course, water.

– To be honest, I still don’t get imperial units of measurements. How much is that in metric units?

– That’s simple! 1 pound is equal to 0.453 kilograms, 1 yard, which equals 3 feet, is 0.91 metres, while 1 inch is approxima- tely 2.54 centimetres. According to this, you will need seventeen 43 kilogram bags of cement, 1,080 kilograms of sand and 2,340 kilograms of gravel. And you’ll come up with about 18 square metres of concrete, 10 centimetres thick.

– OK. And how much water will I need?

– About 76 gallons. Sorry. About 342 litres.

– Thanks a lot!

– Glad I could help.

– Would you tell me something about the Skyliner office building that is being built in Warsaw. I heard it will be one of the city’s tallest skyscrapers.

– Yeah, it will be 195 metres high.

– And what’s its area?

– It has a usable area of 72,000 m2, including more than 40,000 m2 for rent.

– Quite a lot of floor space!

– Indeed! The building will consist of 5 underground levels with 428 parking places and 500 bicycle spaces with showers and locker facilities, 4 retail levels with different amenities, 30 office levels and 2 levels in Skybar.

– What amenities do you mean?

– Shops, restaurants, cafes, banks, fitness clubs, maybe a con- ference centre. There will be above 3000 m2 of total retail area!

– What about the lobby? How high is it?

– The lobby? 15.5 m high. It will be spectacular!

– And what’s the height of an office area?

– The floor to ceiling height equals 2.8 m, for both low-rise and high-rise office floors. The office areas are designed on an 8.1 m

Słowniczek/Vocabulary

 • m2 (square metre) – metr kwadratowy
 • yard (yd) – jard (1 yd = 0,9144 m; 1 m = 1,093 yd)
 • inch (in/”) – cal (1 in = 2,54 cm; 1 cm = 0,3937 in)
 • pound (lb) – funt (1 lb = 0,453 kg; 1 kg = 2,205 lb)
 • imperial units of measurements – imperialne jednostki miary
 • metric units of measurements – metryczne jednostki miary
 • foot/feet (ft/’) – stopa/stopy (1 ft = 12 in, 1/3 yd; 1 m = 3,28 ft)
 • gallon – galon (1 galon = 4,55 litra)
 • usable area – powierzchnia użytkowa
 • retail area – powierzchnia komercyjna
 • office area – powierzchnia biurowa
 • cellular office – typ biura, w którym powierzchnia podzielona jest na indywidualne pomieszczenia
 • panoramic view – panoramiczny widok

Użyteczne zwroty/Useful phrases

 • with the dimensions of 24 x 24 x 49 cm – o wymiarach 24 x 24 x 49 cm („x” czyta się po ang. jako „by”)
 • How much mortar/concrete/gravel/water/sand will you need? – Jak dużo zaprawy/betonu/żwiru/wody/piasku potrzebujesz? (dla rzeczowników niepoliczalnych)
 • How many bricks/blocks/metres/bags of mortar/litres of water will you need? – Jak dużo cegieł/bloczków/ metrów/worków zaprawy/litrów wody potrzebujesz? (dla rzeczowników policzalnych)
 • What are the dimensions of.? – Jakie są wymiary.?
 • .is equal to/equals. – .wynosi/jest równe.
 • Glad I could help – Cieszę się, że mogłem pomóc.
 • It is….. metres/centimetres/millimetres high/wide/long.- Ma…… metrów/centymetrów/milimetrów wysokości/szerokości/długości.
 • What’s the area? – Jaka jest powierzchnia?
 • How high/wide/long is it? – Jak wysoki/szeroki/długi jest?
 • What is the height/width/length of.? – Jaka jest wysokość/szerokość/długość.?
 • x 8.1 m grid with a 1.35 m x 1.35 m planning module to allow open plan or cellular offices.
 • And the Skybar? That seems amazing!
 • It does! Skybar will be located on the 41st and 42nd floor, 165 m above ground, with a panoramic view of Warsaw. I can’t wait to see it! Skyliner should be ready by mid-2020.

TŁUMACZENIE

Wymiary i ilości

– Tom, w tym tygodniu priorytetem jest wykonanie ścianki i podjazdu do garażu. Czy wiesz już, jakich materiałów potrzebujesz i w jakiej ilości?

– Mamy 20 m2 ściany zewnętrznej o grubości 24 cm, potrzebujemy więc 180 bloczków gazobetonowych o wymiarach 24 cm (wysokość) x 24 cm (szerokość) x 49 cm (długość). Na metr kwadratowy wychodzi jakieś 8,64 sztuk bloczków.

– A ile zaprawy potrzebujemy? Ile worków?

– Już liczę… wystarczy sześć worków zaprawy po 25 kg.

– W porządku.

– Potrzebuję też cementu portlandzkiego, piasku i żwiru na betonowy podjazd. Ale nie wiem, ile. Jakie są dokładne wymiary?

– Powinienem to gdzieś tutaj mieć. Niech sprawdzę. Potrzebujemy około 20 jardów kwadratowych betonu B20 o średniej grubości 4 cali. Powinieneś więc użyć siedemnastu 94-funtowych worków cementu, 2384 funtów piasku i 5166 funtów żwiru, no i oczywiście wody.

– Szczerze mówiąc, wciąż nie ogarniam imperialnych jednostek miary. Ile to jest w jednostkach metrycznych?

– To proste! 1 funt jest równy 0,453 kilograma, 1 jard, równy 3 stopom, wynosi 0,91 metra, a 1 cal to około 2,54 centymetrów. Zgodnie z tym będziesz potrzebował siedemnastu 43-kilogramowych worków cementu, 1080 kilogramów piasku i 2340 kilogramów żwiru. I wyjdzie ci około 18 metrów kwadratowych betonu o grubości 10 centymetrów.

– Dobrze. A ile wody potrzebuję?

– Około 76 galonów. To znaczy około 342 litrów.

– Wielkie dzięki!

– Cieszę się, że mogłem pomóc.

– Powiesz mi coś o biurowcu Skyliner, który właśnie powstaje w Warszawie? Słyszałem, że będzie to jeden z najwyższych drapaczy chmur w mieście.

– Tak, będzie miał 195 metrów wysokości.

– A jaką ma powierzchnię?

– Powierzchnia użytkowa wynosi 72 000 m2, w tym ponad 40 000 m2 pod wynajem.

– Dosyć dużo miejsca!

– W rzeczy samej! Budynek będzie składał się z 5 poziomów podziemnych z 428 miejscami parkingowymi i 500 miejscami dla rowerzystów, wraz z prysznicami i szatniami, z 4 poziomów handlowych z różnymi udogodnieniami, z 30 poziomów biurowych i 2 poziomów w Skybar.

– Jakie udogodnienia masz na myśli?

– Sklepy, restauracje, kawiarnie, banki, kluby fitness, może jakieś centrum konferencyjne. Całkowita powierzchnia komercyjna wyniesie ponad 3000 m2!

– A co z lobby? Jaką ma wysokość?

– Lobby? 15,5 m. Będzie wyglądać spektakularnie!

– A jak wysoka jest przestrzeń biurowa?

– Wysokość od podłogi do sufitu wynosi 2,8 m zarówno na niższych, jak i wyższych kondygnacjach. Powierzchnie biurowe zaprojektowano na siatce 8,1 m x 8,1 m z zastosowaniem modułu projektowego 1,35 m x 1,35 m, aby umożliwić aranżację typu open plan lub podział na oddzielne pomieszczenia.

– A Skybar? Brzmi niesamowicie!

– I tak jest! Skybar będzie znajdował się na 41. i 42. piętrze, na wysokości 165 m nad ziemią, z panoramicznym widokiem na Warszawę. Nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć! Skyliner powinien być gotowy do połowy 2020 r.

Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.