Lista projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

14.01.2008

11 stycznia 2008 r. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk przekazał do Ministra Rozwoju Regionalnego zweryfikowaną listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, w części dotyczącej sektora transportu.

Lista ta jest zgodna z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012, priorytetami rządu w zakresie infrastruktury drogowej oraz zbieżna z polityką spójności i polityką transportową Unii Europejskiej. Zapewnia stworzenie podstawowej sieci autostrad i dróg krajowych, umożliwiając sprawne połączenia między regionami (aglomeracjami), a także rozwój korytarzy transeuropejskich przez Polskę.
Główne korekty Listy dotyczyły przede wszystkim zbilansowania źródeł finansowania i zakresu rzeczowego projektów morskich (dzięki rządowej decyzji sfinansowania falochronu w Świnoujściu przez budżet państwa). Dostosowano także przebieg trasy S8 Wrocław – Warszawa do obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów i rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012.
Między innymi w kontekście przygotowań do EURO 2012 Lista została uzupełniona o modernizację trzech dworców kolejowych: w Warszawie (Dworzec Centralny), Krakowie i Wrocławiu.

Źródło (tekst): Ministerstwo Infrastruktury

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in