Laureat konkursu NOVATOR 2007

05.06.2008

Kapituła drugiej edycji konkursu organizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową przyznała firmie Echo Investment tytuł NOVATOR 2007 za realizację parku biurowego w Kielcach. Tym samym firma znalazła się w czołówce firm województwa świętokrzyskiego, które w minionym roku realizowały przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym.

W oficjalnym uzasadnieniu werdyktu, kapituła konkursu podkreśliła: „Przyznany przez grono autorytetów w dziedzinie gospodarki i nauki tytuł NOVATOR 2007 jest potwierdzeniem znakomitych osiągnięć w dbałości o wysoki standard świadczonych usług i nowatorstwa w poczynaniach kierownictwa przedsiębiorstwa. Sytuuje Echo Investment wśród najlepszych firm z województwa świętokrzyskiego, które w minionym roku zrealizowały przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym”.
OFFICE PARK to nowoczesny kompleks zrealizowany w formie parku biurowego, który mieści się przy al. Solidarności w Kielcach. W skład zespołu wchodzą trzy budynki o łącznej powierzchni wynajmowalnej 16 200 m2., które charakteryzuje nowoczesna, prosta forma, starannie opracowany detal i wysoka jakość użytych materiałów. Zespół biurowy realizowano od czerwca 2006 roku do września 2007 roku. Obiekt jest siedzibą spółek giełdowych: Echo Investment, Barlinek i Cersanit.
NOVATOR to nagroda dla przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego za ich działania innowacyjne, zainicjowana przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową. Co roku przyznawanych jest maksymalnie dziesięć statuetek w pięciu dziedzinach. Nagrody NOVATOR 2007 przyznaje Kapituła, do której SIPH zaprosiła ekspertów z różnych dziedzin gospodarki. Patronat nad konkursem sprawują: Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in