Laureaci Nagrody PZITB imienia Wacława Żenczykowskiego

08.10.2006

Laureaci Nagrody PZITB imienia Wacława Żenczykowskiego

1965 – Bohdan LEWICKI
1966 – Władysław KUCZYŃSKI
1967 – Władysław DANIELECKI
1968 – Adam MITZEL
1969 – Wacław SZAREJKO
1970 – Roman KOZAK
1971 – Władysław ZIOBROŃ
1972 – Zygmunt JAMROŻY
1973 – Jędrzej KUCZYŃSKI
1974 – Władysław DETKO
1975 – Kazimierz FLAGA
1976 – Jan MIKOŚ
1977 – Zbigniew PAWŁOWSKI
1978 – Zbigniew MIELCZAREK
1979 – Jerzy ZIÓŁKO
1980 – Maciej GRYCZMAŃSKI
1981 – Jerzy Andrzej POGORZELSKI
1982 – Lech CZARNECKI
1983 – Kazimierz RYKALUK
1984 – Andrzej CHOLEWICKI
1985 – Kazimierz KŁOSEK
1986 – Leonard RUNKIEWICZ
1987 – Jerzy OLIFIEROWICZ
1988 – Zdzisław ŻMUDZIŃSKI
1989 – Janusz FREY
1990 – Edward MOTAK
1991 – Janusz MIERZWA
1992 – Zbigniew PARZNIEWSKI
1992 – Stanisław LIBURA
1993 – Sylwester KOBIELAK
1994 – Wojciech SKOWROŃSKI
1995 – Włodzimierz KIERNOŻYCKI
1996 – Artem CZKWIANIANC
1996 – Maria KAMIŃSKA
1997 – Zbigniew JANOWSKI
1998 – Stanisław MAJEWSKI
1999 – Cezary MADRYAS
2000 – Jacek ŚLIWIŃSKI
2001 – Piotr KORZENIOWSKI
2002 – Dariusz GAWIN
2003 – Jan Ślusarek
2004 – Anna Siemińska – Lewandowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in