Krajowa Rada obradowała

23.12.2010

15 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad omówiono m.in. realizację wniosków zgłoszonych na IX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB, współpracę z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, działania wydawnicze oraz politykę Public Relations w 2011 r.

Grudniowym obradom Krajowej Rady PIIB przewodniczył Andrzej R. Dobrucki, prezes KR PIIB.

W posiedzeniu udział wzięli: Tomasz Schweitzer, prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Jerzy Krawiec, wiceprezes PKN. W swoim wystąpieniu T. Schweitzer podkreślił, że sektor budowlany jest znaczącym uczestnikiem procesu normalizacji. Doceniając jego rolę prezes PKN zaproponował Krajowej Radzie PIIB ściślejszą współpracę dotyczącą m.in. dostępności do norm, możliwości korzystania z norm małym i średnim przedsiębiorstwom, czy też edukacji normalizacyjnej. T. Schweitzer opowiedział się za spotkaniem z przedstawicielami PIIB, w czasie którego zostałyby ustalone formy i zasady wspólnych działań. Jerzy Krawiec, wiceprezes PKN, zapowiedział, że od stycznia 2011 r. zostanie wprowadzona nowa polityka cenowa odnosząca się zarówno do norm, jak i dostępu sieciowego. Omówił on wstępnie realizowane przez PKN zadania w ramach Programu Operacyjnego: Innowacyjna Gospodarka, budowa społeczeństwa informacyjnego, projekt Portal e-Norma, cz. II. Przewiduje on m.in. zbudowanie systemu cyfrowej sprzedaży produktów i usług normalizacyjnych, polegającej na modyfikacji sklepu internetowego. Projekt ten zakłada także możliwość bezpłatnego dostępu do norm, ale tylko dla ściśle określonego grona, przede wszystkim członków komitetów technicznych.

 

 

Jak zapowiedzieli przedstawiciele PKN, szczegóły tego programu zostaną przedstawione na wspólnym seminarium PKN i PIIB, w którym udział wezmą delegacje wszystkich okręgowych izb inżynierów budownictwa. Zostanie na nim zaprezentowane całe nowe oprogramowanie Lex-Norma i będzie istniała możliwość podpisania z PIIB lub izbami okręgowymi umów na korzystanie przez członków Izby z dostępu do wszystkich norm.

W czasie posiedzenia Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca Komisji Wnioskowej, przedstawiła wnioski z IX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. Zostały one podzielone na trzy grupy. Pierwsza grupa to wnioski zakwalifikowane do odrzucenia przez IX Krajowy Zjazd, ale ponownie rozpatrzone przez Komisję Wnioskową. Komisja zaproponowała, aby je odrzucić.

W drugiej grupie znalazły się wnioski rozpatrzone przez Komisję Prawno-Regulaminową, a trzecia grupa to wnioski rozpatrzone przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.

Zaproponowana realizacja wniosków z grup 2 i 3 została zaakceptowana przez członków Krajowej Rady. Sporo emocji natomiast wśród uczestników obrad wzbudziły wnioski z grupy 1. Wobec zastrzeżeń członków Krajowej Rady, dotyczących rekomendowania do odrzucenia części wniosków z grupy 1, został powołany 4-osobowy zespół , który ponownie się nimi zajmie. W skład zespołu wchodzą: Zygmunt Meyer, Franciszek Buszka, Adam Podhorecki i Ksawery Krassowski.

Podczas posiedzenia KR zapoznała się także z zamierzeniami wydawniczymi i PR PIIB w 2011 r., które przedstawili: Jaromir Kuśmider, prezes Wydawnictwa PIIB, Barbara Mikulicz-Traczyk, redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa”, Urszula Kieller-Zawisza, rzecznik prasowy PIIB.

Krajowa Rada zatwierdziła także aktualizację budżetu PIIB na rok 2010, po wcześniejszym jego omówieniu przez Andrzeja Jaworskiego. Uczestnicy obrad zdecydowali także o nadaniu honorowych odznak PIIB dla 19 członków z okręgowych izb: Lubelskiej, Śląskiej, Warmińsko-Mazurskiej i Zachodniopomorskiej.

Uczestnicy ostatniego posiedzenia KR w 2010 r. zakończyli swoje obrady życzeniami świąteczno-noworocznymi oraz opłatkiem.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in