Koryto rzeki Białej w Bielsku zostanie wyremontowane

19.10.2012

W połowie października 2013 r. zakończą się prace przy regulacji koryta rzeki Białej w Bielsku-Białej. Koszt remontu wyniesie prawie 3 mln zł brutto. Inwestycję zrealizuje Skanska.

Po szkodach, jakie w Bielsku spowodowała powódź z 2010 r., podjęta została decyzja o remoncie koryta rzeki Białej i jej regulacji. Dwa lata temu w wyniku powodzi w mieście zamknięto wiele głównych ulic. Wszędzie panowały poważne utrudnienia w ruchu drogowym, podtopione zostały domy. Powódź spowodowała również znaczne pogorszenie stanu technicznego regulacji rzeki Białej.

Prace przy regulacji koryta rzeki zostały podzielone na pięć części. Ich inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Skanska wykona uzupełnienie okładziny kamiennej na stopniach i zabuduje wyrwy brzegowe i wyboje denne między stopniami. Wzmocnione zostanie podłoże murów oporowych mikrofalami. Prace obejmą też obetonowanie koszy siatkowo-kamiennych stanowiących mury boczne. W ramach inwestycji nastąpi przekorytowanie dna poniżej jazu. Skanska zabuduje także wyboje denne poniżej progów siatkowo-kamiennych, wykona kolejne opaski brzegowe na obu brzegach rzeki i uzupełni ubytki bruku w istniejących opaskach.

Modernizacja wałów nie tylko poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na danym odcinku – mówi Wojciech Bury, menedżer projektu, Skanska. – Prace posłużą także ożywieniu i uatrakcyjnieniu turystycznemu nabrzeża.

 

Fot. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Lewina Brzeskiego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in