Kontynuacja inwestycji na kolei – nowy program kolejowy przyjęty

16.09.2015

Rada Ministrów na posiedzeniu 15 września przyjęła Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK). Oznacza to kontynuację działań służących rozwojowi i modernizacji polskiej kolei. Realizacja programu ma przede wszystkim doprowadzić do skrócenia czasu przejazdu pociągów na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

KPK to ważny plan inwestycji w infrastrukturę kolejową zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Jego realizacja przyniesie istotne zmiany dla całego rynku transportowego w Polsce, przy wsparciu finansowym w ramach kilku unijnych programów na lata 2014-2020: Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz instrumentu Łącząc Europę – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. – Dzięki jego realizacji wzrośnie długość linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością powyżej 160 km/h. Znacznie poprawią się również warunki kolejowych przewozów towarowych, co powinno dać impuls rozwojowy wielu regionom w Polsce.

Kontynuowana będzie także realizacja zadań służących zapewnieniu dostępu do transportu kolejowego osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

W programie przewidziano też wzrost długości linii kolejowych wyposażonych w Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) oraz zwiększenie liczby skrzyżowań dwupoziomowych i zmodernizowanych przejazdów kolejowych. Efektem tych działań będzie większy komfort i bezpieczeństwo podróży.

Na inwestycje kolejowe realizowane do 2023 r. w ramach KPK zostanie przeznaczonych 67,5 mld zł.

 

 

Najważniejsze zadania zawarte w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. to:

– poprawa stanu technicznego sieci TEN-T, w tym kontynuacja prac w korytarzach C-E30, E20/C-E20, E59/C-E59, E65/C-E65, E75, stanowiące połączenia międzywojewódzkie i międzynarodowe (m.in. odcinki Warszawa – Trójmiasto, Warszawa – Poznań, Wrocław – Poznań, Zabrze – Kraków, Warszawa – Sadowne);

– poprawa przepustowości linii kolejowych w obrębie aglomeracji oraz na odcinkach, na których stwierdzono niewystarczającą zdolność przepustową;

– osiągnięcie korzystniejszego czasu przejazdu pociągów względem transportu drogowego;

– inwestycje w ciągu „Magistrali Wschodniej” na trasach: Rzeszów/Kielce – Lublin – Białystok – Olsztyn;

– wdrażanie ERTMS w Polsce, czyli Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, który obejmuje Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (ERTMS/GSM-R) oraz Europejski System Sterowania Pociągiem (ERTMS/ETCS);

– poprawa jakości oferty i bezpieczeństwa infrastruktury udostępnianej przewoźnikom przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA;

– poprawa stanu technicznego linii kolejowych tworzących tzw. korytarze towarowe;

– poprawienie infrastruktury obsługującej kolejowe przejścia graniczne na styku linii normalno- i szerokotorowych oraz położonych na tych obszarach odcinaków linii szerokotorowych;

– lepsze skomunikowanie Warszawy z innymi regionami, poprawa połączeń między miastami wojewódzkimi, a przede wszystkim z ośrodkami gospodarczymi, a także zapewnienie sprawnych połączeń kolejowych z portami morskimi;

– poprawa stanu technicznego linii ważnych dla ruchu towarowego, m.in.: zapewniających ominięcie aglomeracji warszawskiej, poznańskiej i górnośląskiej oraz poprawiających dostęp do portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, stanowiących wyprowadzenia z innych punktów generujących największe potoki przewozowe.

 

Przewidywane efekty KPK to m.in.:

– skrócenie czasu przejazdu pociągów na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA;

– podniesienie przepustowości linii kolejowych na odcinkach o największym obciążeniu lub wykorzystaniu przepustowości;

– wzrost długości odcinków linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością powyżej 160 km/h;

– zwiększenie długości torów o dopuszczalnym nacisku (równym i powyżej) 221 kN na oś, co oznacza poprawę warunków wykonywania przewozów towarowych;

– wzrost przepustowości infrastruktury obsługującej porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu;

– wzrost długości linii kolejowych wyposażonych w ERTMS, czyli Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym;

– zwiększenie liczby skrzyżowań dwupoziomowych oraz zmodernizowanych przejazdów kolejowych;

– zmniejszenie liczby wypadków kolejowych na skrzyżowaniach linii kolejowych i dróg w jednym poziomie;

– zapewnienie dostępu do transportu kolejowego osobom o ograniczonej możliwości poruszania się;

– wzrost liczby miast wojewódzkich połączonych zmodernizowanymi liniami kolejowymi, na których pociągi pasażerskie będą kursować ze średnią prędkością co najmniej 100 km/h;

– wzrost liczby pasażerów przewiezionych na liniach kolejowych zarządzanych przez PLK SA (w przewozach wojewódzkich, międzywojewódzkich, międzynarodowych i ekspresowych);

– wzrost masy przewiezionych towarów;

– zwiększenie prędkości kursowania pociągów towarowych na liniach kolejowych zarządzanych przez PLK SA;

– wzrost udziału kolejowych przewozów intermodalnych w towarowych przewozach kolejowych ogółem (przewóz intermodalny to przewóz różnymi środkami transportu).

 

Źródło: MIiR

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.