Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego w technologii biernej

Artykuł sponsorowany

26.08.2019

Grunt zbrojony materiałami geosyntetycznymi umożliwia tworzenie bezpiecznych konstrukcji oporowych.

 

Do budowy konstrukcji oporowych wykorzystuje się: grunt budowlany, materiał geosyntetyczny, pełniący rolę zbrojenia, oraz w większości przypadków oblicowanie, którego zadaniem jest osłona konstrukcji i estetyzacja lica. W przeważającej większości inwestycji, w odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań żelbetowych, konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego geosyntetykami są tańsze, prostsze oraz szybsze w wykonaniu. Technologia konstrukcji oporowych zbrojonych materiałami geosyntetycznymi może zostać wykorzystana m.in. do:

 • konstruowania murów i ścian oporowych;
 • konstruowania ramp dojazdowych do obiektów inżynierskich;
 • budowy tymczasowych konstrukcji oporowych;
 • zabezpieczenia stromych skarp, osuwisk;
 • pozyskania dodatkowego terenu pod inwestycje lub ograniczenia zajętości terenu;
 • optymalizacji przyczółków:
  – zastępowania skrzydeł monolitycznych;
  – formowania tylnej ściany i skrzydeł w konstrukcjach filarowych;
  – konstruowania pełnych przyczółków z gruntu zbrojonego, gdzie konstrukcja żelbetowa zostaje w pełni zastąpiona gruntem zbrojonym materiałami geosyntetycznymi.

 

Możliwość etapowania prac przy realizacji konstrukcji oporowych

W technologii biernej grunt zbrojony względem lica tworzy niezależną konstrukcję – w odróżnieniu od technologii aktywnej (gdzie oblicowanie bierze udział w pracy konstrukcji). Pozwala to na etapowanie prac związanych z zabudową oblicowania. W pierwszej kolejności można wykonać blok z gruntu zbrojonego na pełną wysokość, a po ustabilizowaniu się deformacji podłoża – dokonać instalacji elementów licujących, zamykających konstrukcję. Blok z gruntu zbrojonego jest samostateczny, bez instalacji oblicowania można na nim prowadzić prace ciężkim sprzętem, praktycznie aż do samej krawędzi konstrukcji.

 

Zagęszczanie zasypki

Wznoszenie bloku z gruntu zbrojonego wykonuje się przy pomocy szalunków przestawnych. Dzięki zastosowaniu elementów szalunkowych zagęszczanie zasypki odbywa się szybciej niż przy budowie ścian oporowych z licem aktywnym, m.in. ze względu na możliwość stosowania ciężkiego sprzętu zagęszczającego (np. walców) aż do samej krawędzi oblicowania. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wysokiego wskaźnika zagęszczenia materiału zasypowego w newralgicznej strefie bloku z gruntu zbrojonego, tzn. w bezpośrednim sąsiedztwie lica. Technologia bierna daje możliwość zniwelowania ewentualnych błędów wykonawczych, pozwala na kompensację osiadań podłoża i deformacji lica bloku zbrojonego. Umożliwia dużo niższym kosztem niż w technologii aktywnej dokonanie napraw lica ścian w przypadku awarii lub uszkodzeń, np. powstałych wskutek wypadków komunikacyjnych.

 

Oblicowanie konstrukcji oporowych

Jednym z bardziej popularnych typów oblicowań są pełne elementy betonowe – prefabrykowane bloczki drobnowymiarowe o fakturze kamienia łamanego. Są to produkty trwałe i bardzo szybkie w zabudowie, gdyż układane są bez zaprawy.

Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego – przykład realizacji

Interesującym przykładem wykorzystania technologii biernej jest budowa Trasy Niepodległości (etap III) w Białymstoku, gdzie wykonane zostało ok. 19 000 m2 powierzchni oblicowania konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego w formie ścian oporowych oraz ramp dojazdowych do obiektów mostowych. Dzięki tej technologii wykonawca najpierw zrealizował samostateczny blok z gruntu zbrojonego, a dopiero później dokonał instalacji elementów oblicowujących – drobnowymiarowych bloczków betonowych firmy INORA.

 

Więcej na www.oporowe.pl

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA sp. z o.o.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238 86 23
inora@inora.pl

 

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in