Konkurs o nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju. Edycja 2019

07.05.2019

Trwa nabór wniosków do konkursu za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2019 r.

 

Nagrody ministra przyznawane są corocznie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku oraz opisu osiągnięcia do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne.

 

Fotolia

 

W obszarze architektura i budownictwo do konkursu można zgłaszać:

  • projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;
  • projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;
  • projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych.

 

W dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego można zgłaszać:

  • koncepcje architektoniczno-urbanistyczne przestrzeni publicznej / miejskiej / zurbanizowanej realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności itp., problematyki projektowania uniwersalnego;
  • projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności itp., problematyki projektowania uniwersalnego;
  • projekty miejscowych planów rewitalizacji, o których mowa w art. 37 f ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności itp., problematyki projektowania uniwersalnego;
  • projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa.

 

Szczegółowe informacje i wzór wniosku zgłoszeniowego dostępne są na stronie ministerstwa >>>

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in