Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2023 na stadionie PGE Narodowym za nami!

08.08.2023

Wydarzenie odbyło się 27 lipca 2023 roku i zgromadziło blisko 900 uczestników – specjalistów z branży budowlanej, projektantów, instalatorów, specjalistów ppoż., strażaków, wykonawców i inwestorów.

 

Podczas kongresu poruszono ważne kwestie projektowania i bezpieczeństwa obiektów budowlanych ze względu na najnowsze wymagania ochrony przeciwpożarowej m.in. w obszarze elektronicznego uzgadniania projektów czy kontroli na budowach.

 

 

Przyznano 4 nagrody i wyróżnienia. W kategorii Fire Product Awards | Expo 2023 przyznano jedną nagrodę główną firmie EXFLO za Zbiornik przenośny na wodę Exflo Waterbase typ F, a wyróżnienie trafiło do D+H Polska za Centralę oddymiania CPS-B1-5-0101. W kategorii Safety & Security Product Awards | Expo 2023 nagrodę otrzymała firma SUNGROW za Unikalną technologię Rapid Shut Down dla instalacji fotowoltaicznych. Natomiast w konkursie na „Najlepsze stoisko Kongresu” uczestnicy jednogłośnie wybrali stoisko firmy Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o., Autoryzowanego dystrybutora Trimble.

 

Organizatorzy kongresu podziękowali wszystkim uczestnikom, prelegentom, członkom Rady Programowej za przygotowanie znakomitych prelekcji oraz sesji konsultacyjnych. Podkreślono, że kongres to nie tylko miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także przestrzeń do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w dziedzinie bezpieczeństwa.

 

 

W programie kongresu znalazły się liczne wykłady, warsztaty techniczne, pokazy technik gaśniczych, sprzętu i wyposażenia dla służb mundurowych, ratowniczych i jednostek straży pożarnych, symulacje zdarzeń i ewakuacji. Uczestnicy mieli także okazję zapoznać się z nowymi produktami i technologiami zaprezentowanymi przez wiodących producentów i dostawców rozwiązań i systemów bezpieczeństwa.

 

 

Na kongresie omówiono wiele ważnych tematów, między innymi najnowsze wymagania ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych np. w obszarze elektronicznego uzgadniania projektów, bezpieczeństwa pożarowego w normalizacji, zagrożeń związanych z elektromobilnością i instalacjami fotowoltaicznymi czy kontroli na budowach. Nie mogło też zabraknąć zagadnień dotyczących projektowania konstrukcji żelbetowych w warunkach pożaru, technologii wspomagających projektowanie czy wymagań w zakresie oddymiania, detekcji, instalacji sanitarnych i przeciwpożarowych. Prezentowano także najnowsze wytyczne projektowania i standardy związane z bezpieczeństwem pożarowym oraz bogatą ofertę wyposażenia dla jednostek mundurowych i straży pożarnych.

 

 

Uczestnicy mieli okazję konsultować swoje problemy z ekspertami w różnych dziedzinach związanych z budownictwem, prawem, legislacją, certyfikacją oraz zabezpieczeniami przeciwpożarowymi.

 

Organizatorzy podkreślają, że Kongres Pożarnictwa jest nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale również okazją do nawiązania cennych kontaktów i wymiany doświadczeń. Zdaniem wielu specjalistów branży, kongres jest ważnym wydarzeniem dla rozwoju dziedziny ochrony przeciwpożarowej w Polsce.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in