Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE

08.08.2023

Jak polskie i zagraniczne firmy mogą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy – nad tym zagadnieniem debatować będą uczestnicy nadchodzącego Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE.

 

Kongres Odbudowy Ukrainy

 

Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE odbędzie się 21–22 września 2023 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W wydarzeniu udział weźmie blisko 1000 osób, głównie przedsiębiorców z Polski i Ukrainy, samorządowców oraz przedstawicieli polskich i ukraińskich władz, a także partnerów zagranicznych oraz instytucji, które stworzą mechanizmy finansowania powojennej odbudowy.

Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE to wstęp do dialogu na temat potrzeb firm i instytucji zarówno polskich, jak i z innych krajów sojuszniczych w kontekście partycypacji w powojennej odbudowie ukraińskiej gospodarki. Wydarzenie poświęcone będzie współpracy między przedstawicielami strony rządowej, samorządowcami oraz polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami, a jego zadaniem jest opracowanie strategii działania w trakcie odbudowy Ukrainy.

Głównym celem kongresu jest zainteresowanie polskich podmiotów gospodarczych z wielu branż, w tym przede wszystkim branży transportowo-spedycyjno-logistycznej, budowlanej, ale także energetyki, sektora bankowego i ubezpieczeniowego, współpracą z potencjalnymi ukraińskimi partnerami. Będzie to także okazja do spotkania z przedstawicielami ważnych ukraińskich centralnych oraz regionalnych instytucji publicznych. Wśród uczestników kongresu nie zabraknie zarówno reprezentantów innych państw – sojuszników Ukrainy, jak i międzynarodowych instytucji mających wpływ na kształt instrumentów finansowych w ramach tzw. platformy odbudowy: Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego.

Kongres będzie przestrzenią dla paneli dyskusyjnych, seminariów i spotkań w specjalnych formach, które pozwolą jak najlepiej przygotować podłoże prawno-gospodarcze do współpracy tak polskich, jak i zagranicznych firm oraz instytucji przy odbudowie Ukrainy. W trakcie wydarzenia odbędzie się 40 debat z udziałem 100 prelegentów. Tematyka dyskusji dotyczyć będzie zarówno kwestii strategicznych w ujęciu makro, jak i rozwiązań dla poszczególnych branż oraz przedsiębiorstw. Omówione zostanie podłoże ekonomiczne, prawne, ubezpieczeniowe i gwarancyjne oraz zagrożenia na rynku pracy. Ważnym elementem dyskusji będzie też współpraca na poziomie samorządów i rola organizacji pozarządowych w procesie odbudowy Ukrainy.

Strefie debat i paneli dyskusyjnych towarzyszyć będzie przestrzeń ekspozycyjna z udziałem wystawców, głównie polskich firm gotowych do zaangażowania się w proces odbudowy Ukrainy. Będzie to miejsce spotkań i wymiany doświadczeń między partnerami oraz gośćmi kongresu.

– Do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zgłosiło się już ponad 2500 firm z całego kraju, które są zainteresowane współpracą z ukraińskimi partnerami. To pokazuje potencjał tej kwestii. Dlatego cieszę się, że Grupa MTP organizuje Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE. Chcemy, aby było to forum, na którym spotkają się polskie firmy i instytucje publiczne, także samorządowe z ich odpowiednikami po stronie ukraińskiej. Będziemy rozmawiać o tym, jak pokonać trudności i jak wykorzystać otwierające się szanse. Liczymy także na szeroką obecność partnerów zagranicznych z pozostałych państw wspierających Ukrainę – mówi Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, która wspiera kongres jako kluczowe wydarzenie w tym obszarze w Polsce.

Sektory branżowe kongresu: budownictwo, przemysł, inwestycje, energetyka, transport, technologie ICT, cyberbezpieczeństwo, bankowość i ubezpieczenia.

Szczegółowy program kongresu wkrótce na www.common-future.pl

 

 

Czytaj także:

Zakup mieszkań w Polsce przez cudzoziemców. Ukraińcy na pierwszym miejscu

Wojna na Ukrainie a rentowność polskiego budownictwa

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in