Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej

15.11.2022

W Krakowie odbył się 7–9 listopada 2022 r. Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej. Udział w nim wzięli przedstawiciele świata biznesu, nauki, spółek zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką wodną, a także władz samorządowych i krajowych.

 

Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej

 

Trzydniowy Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej rozpoczął się od warsztatów. Poprowadzili je eksperci w dziedzinie prawa i doradztwa: Jędrzej Bujny z Kancelarii Bujny – prawo dla ekosystemu oraz Grzegorz Gałabuda z SID Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. Omawiano zagadnienia związane m.in. z instrumentami prawnymi, rolą i statusem Wód Polskich czy opłatami za zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych.

Część wykładową kongresu rozpoczęło wystąpienie dr Tabei Lissner. Ekspertka z ramienia ONZ ds. naukowej oceny zmian klimatu z uczestnikami połączyła się online ze szczytu klimatycznego COP27 w Egipcie. Przedstawiła kluczowe ustalenia rozdziału dotyczącego wody w sprawozdaniu oceniającym Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Następnie szczególne zainteresowanie wzbudziły referaty dotyczące modeli finansowania publicznych inwestycji przeciwpowodziowych i przeciwsuszowych w Polsce.

– Duże inwestycje są drogie, a zapewnienie inwestowania na przestrzeni lat jest niełatwe, gdyż realizują je instytucje mające budżetowanie roczne. Kolejnym problemem jest brak uzasadnienia biznesowego: inwestując w ochronę przeciwpowodziową lub ochronę przed suszą, chronimy się przed stratami, ale nie generujemy przychodów – zauważył Michał Tomusiak z Ministerstwa Infrastruktur.

Dodał, że podstawowym źródłem finansowania największych projektów są pieniądze z UE. Nawet 80% finansowania stanowią środki z funduszy europejskich, w tym FEnIKS z zasobem 600 mln euro.

Piotr Czarnocki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska wyjaśniał zasady finansowania inwestycji w ramach programu FEnIKS 2021-2027.

– Promowana w punktacji projektów będzie retencja wykorzystująca wody opadowe jako zasób do utrzymania zieleni miejskiej: tworzenie i odnawianie parków, pasów zieleni, stref wietrzenia miasta, stref zieleni przyulicznej, miejskich ogrodów – powiedział.

Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej w pierwszym dniu zwieńczyła debata o zarządzaniu kryzysowym w gospodarce wodnej. Rozmawiano m.in. o doświadczeniach z powodzi 1997 r. czy wnioskach, jakie wyciągnięto z niedawnej katastrofy ekologicznej na Odrze.

Referaty w trakcie drugiego dnia wydarzenia wygłoszono w ramach trzech sesji: Gospodarowanie wodami, Ochrona przeciwpowodziowa, Digitalizacja, monitoring oraz zielono-niebieska infrastruktura. Główny wydarzeniem była wieczorna gala, podczas której wręczono prestiżowe nagrody TYTAN w obszarze gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej.

TYTANY to nagrody, które Wydawnictwo INŻYNIERIA, czyli organizator kongresu, przyznaje już od ponad dwóch dekad. Decyzję o tym, kto je otrzyma, zawsze podejmuje jury, w skład którego wchodzą uznani eksperci, głównie ze świata nauki. TYTANEM w kategorii Projekt/realizacja roku nagrodzono Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego za budowę zbiorników retencyjnych na terenie industrialnym. TYTANA w kategorii Produkt/technologia roku otrzymała natomiast firma Uponor Infra za inteligentne zbiorniki retencyjne.

Środę, czyli trzeci dzień kongresu, poświęcono na wycieczki techniczne. Do wyboru były: wyjazd na zaporę Świnną Poręba i zwiedzanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Krakowie.

W kongresie można było uczestniczyć bezpośrednio oraz online (AkademiaInzynieria.com). Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się już za rok.

 

 

Czytaj także:

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki w Kotlinie Kłodzkiej

Zastosowanie georusztów do wzmocnień i napraw wałów przeciwpowodziowych

Gospodarka wodno-ściekowa i zarządzanie wodami opadowymi w dużym zakładzie przemysłowym

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in