Konferencja Transport Research Arena

24.03.2015

Transport Research Arena to najważniejsza w Europie konferencja podejmująca problematykę badań naukowych w obszarze transportu powierzchniowego. Dotyczy wszystkich rodzajów transportu: drogowego, kolejowego, wodnego i współmodalnego.

Jej zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:

1. Środowisko naturalne – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna.

2. Technologie, projektowanie i produkcja pojazdów i statków.

3. Mobilność w miastach i na długich dystansach – systemy i usługi.

4. Transport towarów i logistyka w miastach i na długich dystansach.

5. Bezpieczne, zabezpieczone i trwałe systemy transportu.

6. Infrastruktura transportowa.

7. Czynnik ludzki, ekonomia społeczna i prognozy na przyszłość.

8. Automatyzacja i połączenia.

9. Środowisko sprzyjające wdrażaniu innowacji.

 

Cele konferencji obejmują działania na rzecz badań, rozwoju i innowacji w transporcie oraz wzmacnianie współpracy świata nauki z przemysłem, także z udziałem polityków i decydentów.

Jej inicjatorem jest Komisja Europejska we współpracy z Europejską Konferencją Dyrektorów Dróg CEDR, europejskimi platformami technologicznymi i przy wsparciu programowym Forum Europejskich Drogowych Instytutów Badawczych FERHL.

Współorganizatorami TRA2016 są Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Konferencja TRA2016 odbędzie się w dniach 18-21 kwietnia 2016 r. na Stadionie Narodowym.

Językiem konferencji jest angielski.

 

Organizatorzy:

1. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

2. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

3. Komisja Europejska

4. Konferencja Europejskich Dyrektorów ds. Dróg

5. European Road Transport Research Advisory Council – ERTRAC

6. European Rail Research Advisory Council – ERRAC

7. WATERBORNE Technology Platform

8. Alliance for Logistics Innovation through Collaboration – ALICE

 

 

Kontakt:

e-mail: office@tra2016.eu

tel.: + 48 22 39 00 258, + 48 22 39 00 251

 

Obecnie trwa składanie streszczeń referatów.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in