Konferencja „Spór o miejsce samorządu zawodowego w administracji publicznej”

16.01.2007

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizował 22 listopada 2006 r. konferencję „Spór o miejsce samorządu zawodowego w administracji publicznej Polski”. Konferencję uroczyście otworzył prof. Janusz Wiśniewski – prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM).

Samorząd stanowi granice dla wszechwładztwa państwa…
                                                                                    Fritz Fleiner

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizował 22 listopada 2006 r. konferencję „Spór o miejsce samorządu zawodowego w administracji publicznej Polski”. Konferencję uroczyście otworzył prof. Janusz Wiśniewski – prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM).

Fot. K. Wiśniewska

Przewodniczący konferencji  prof. Jerzy Babiak poinformował, że omawiane będą trzy zagadnienia:

1. Czy samorząd zawodowy we współczesnej Polsce właściwie spełnia swoje funkcje?
2. Czy struktura organizacyjna i kompetencje samorządów są właściwe?
3. Jaka powinna być relacja między władzą samorządową i władzą rządową?

Prof. Jacek Sobczak – sędzia Sądu Najwyższego RP – swoje obszerne wystąpienie rozpoczął od stwierdzenia, że konferencja odbywa się w chwili, gdy korporacje zawodowe stały się przedmiotem nagonki i obiektem demagogicznych oświadczeń obliczonych na pozyskanie tzw. szerokich mas. Wskazał na fakt, że każda korporacja,
a w Polsce działa ich już 16, jest organizacją powołaną do zarządzania sprawami swoich członków i ma do spełnienia dwie funkcje: reprezentowanie osób wykonujących zawód zaufania publicznego oraz sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu w ramach interesu publicznego. Jeśli odrzucimy tą drugą funkcję, to korporacja stanie się tylko rodzajem stowarzyszenia.

Dr hab. Robert Kmieciak z UAM w Poznaniu omówił bogatą historię samorządu zawodowego w Polsce, wskazał na istotne kompetencje publicznoprawne wykonywane przez izby, a także zwrócił uwagę na główne zarzuty stawiane samorządom zawodowym, m.in.: monopolizowanie usług i wzrost kosztów ich świadczenia, ograniczanie wchodzenia do zawodu nowych osób, źle rozumiany solidaryzm zawodowy włącznie z tolerowaniem nieetycznego zachowania członków.

Michał Stuligrosz – poseł RP z ramienia Platformy Obywatelskiej i członek Wielkopolskiej OIIB – odnosząc się do działania samorządów zawodowych, zauważył, że działające w Polsce polskie samorządy zawodowe nie są może doskonałe, ale z pewnością są coraz lepsze, że „samooczyszczają” się z członków niespełniających odpowiednich wymagań i muszą mieć możliwość weryfikacji kwalifikacji zawodowych członków.{mospagebreak}

 

Fot.1. Andrzej Bratkowski. 
(Fot. K.Wiśniewska)  

Dr Andrzej Bratkowski – Krajowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej PIIB,
podkreślił, że aby mówić
o roli samorządów zawodowych, należy dokładnie ustalić ich zadania.

Także zdaniem  Tomasza Taczewskiego – prezesa Krajowej Rady Izby Architektów, należy świat samorządów zawodowych poprawiać w aspekcie celów, dla których zostały powołane, przy czym obecnie zarówno samorząd architektów, jak i inżynierów budownictwa dobrze realizują nałożone przez ustawę zadania. Niestety,  atmosfera polityczna nie sprzyja korzystnej dla członków samorządów  nowelizacji tej ustawy.

Kilku mówców, między innymi prezes Maciej Ostrowski z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie, podkreślało wielkie znaczenie doskonalenia zawodowego i szkoleń członków samorządu, a także współdziałania samorządów ze szkołami wyższymi.

Jedna z sesji konferencji poświęcona była samorządom medycznym. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Konstanty Radziwiłł przedstawił w swoim wystąpieniu organizację i zadania samorządu lekarskiego w Polsce na tle doświadczeń europejskich. Z kolei dr Krzysztof Kordel z Akademii Medycznej w Poznaniu oraz dr Jędrzej Skrzypczak z UAM skoncentrowali się na najważniejszych problemach prawnych odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Interesującym dopełnieniem wystąpień dotyczących samorządu lekarskiego był referat dr Elżbiety Buczkowskiej reprezentującej Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Podsumowując rezultaty konferencji prof. Stanisław Wykrętowicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu podkreślił potrzebę dalszego rozwoju badań naukowych nad samorządem zawodowym oraz zwrócił również uwagę na konieczność zacieśniania współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy korporacjami zawodowymi w Polsce.

Wielka szkoda, że na konferencji zabrakło przeciwników samorządów zawodowych, co z pewnością sprzyjałoby żywej dyskusji i autentycznym, konstruktywnym sporom.
Krystyna Wiśniewska

Zamów
prenumeratę

Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
styczeń 2007. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.