Konferencja Awarie Budowlane

09.06.2017

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane z pewnością spełniła oczekiwania jej blisko 500 uczestników.

Konferencja odbyła się 22-26 maja br. w Międzyzdrojach. Uroczyste jej otwarcie rozpoczęło się od wystąpienia prof. ZUT Marii Kaszyńskiej, przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego konferencji i dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT). Następnie głos zabrali m.in.: Jacek Szer, główny inspektor nadzoru budowlanego, Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy, prof. Kazimierz Furtak, przewodniczący KILiW PAN, Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB, Ryszard Trykosko, przewodniczący PZITB, prof. Kazimierz Flaga, przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji. Profesor Furtak zaznaczył, że siłą konferencji jest to, że „gromadzi wszystkie stany budowlane: praktyków, naukowców i przedstawicieli administracji budowlanej”. Z kolei prezes Dobrucki podkreślał znaczenie zdobywania wiedzy w oparciu o doświadczenia i błędy innych, wspominając, że rozmawiając o awariach, trzeba pamiętać o etyce inżyniera.

 

 

Podczas konferencji odbyło się 12 sesji poświęconych przyczynom awarii, ich naprawom i zapobieganiu, w tym sesja plakatowa (nowość na spotkaniu w Międzyzdrojach ciesząca się dużym zainteresowaniem). Ponadto zaplanowano sesję panelową „Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie”, w ramach której zorganizowana została dyskusja z udziałem m.in. Tomasza Żuchowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, oraz Jerzego Werle, prezydenta „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” zrzeszającego firmy współpracujące w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na polskich budowach. Jerzy Werle przekonywał, że ważne są przepisy, ale trzeba pracować nad zmianą mentalności pracowników. Rozmawiano m.in. o tym, jakie zapisy dotyczące bhp powinny pojawić się w nowym Kodeksie urbanistyczno-budowlanym. Minister Żuchowski zapowiedział, że projekt kodeksu już po konsultacjach będzie ujawniony w czerwcu br.

Referaty zgłoszone na konferencje zostały wydane w formie liczącej ponad 1000 stron monografii.

 

Krystyna Wiśniewska

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in