Koleją i samochodem do portu w Kołobrzegu

19.05.2010

Międzynarodowa firma architektoniczno-inżynieryjna PM Group Polska w konsorcjum z firmą Ernst & Young oceniła projekt poprawy dojazdu do portu morskiego w Kołobrzegu. Weryfikację zleciło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach przygotowań wniosku o unijną dotację.

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego firma PM Group Polska zweryfikowała studia wykonalności dla planowanych przedsięwzięć. Eksperci PM oraz E&Y skontrolowali pod względem technicznym i ekonomicznym plany budowy nowych dróg dojazdowych oraz modernizację linii kolejowej, prowadzącej do portu w Kołobrzegu. W ramach zamówienia publicznego zweryfikowano prawidłowość sporządzenia analizy oddziaływania inwestycji na środowisko w aspekcie wymogów prawa unijnego. – Raport kończący audyt techniczno-finansowy trafił do Zarządu Portu Morskiego w Kołobrzegu. Uwagi w nim zawarte zostaną uwzględnione we wniosku o unijną dotację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – tłumaczy Adam Rak, koordynator projektów i ekspert ds. ochrony środowiska w PM Group Polska.

Poprawa dostępności portu morskiego w Kołobrzegu od strony lądu ma kosztować w sumie ok. 170 mln złotych, z czego ponad 90 milionów pochodzić ma z FS w ramach POIiŚ. Najważniejszą inwestycją ma być budowa drogi łączącej nabrzeże z miastem, która stanie się jednocześnie obwodnicą Kołobrzegu, Planowanie jest też udrożnienie torów kolejowych do portu i uaktywnienie tego rodzaju transportu. W projekcie zapisano również budowę nowych mostów na rzece Parsęcie. Przedsięwzięcie ma zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną portu i całego Kołobrzegu, przyczyniając się do rozwoju regionu przy równoczesnej ochronie środowiska. Wykonanie inwestycji planuje się do 2013 roku.
PM Group wraz z Erst&Young ocenił wcześniej projekt modernizacji portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Projekty te także będą współfinansowane przez Unię Europejską.
Inwestycje w rozwój polskich portów sięgną w najbliższych latach ponad 3 i pół miliarda złotych. Kołobrzeg korzystał do tej pory z unijnego wsparcia przy modernizacji wejścia do portu od strony morza. Po zwiększeniu możliwości przeładunkowych ma ambicję stać się największym portem morskim poza Trójmiastem i aglomeracją szczecińską. Planowana jest także przebudowa portu jachtowego, który stanie się częścią Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Szlak obejmie 11 miejscowości nadmorskich od Szczecina przez m.in. Trzebież, Wapnice, Wolin, Kamień Pomorski, Niechorze, Kołobrzeg i Darłowo.
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in