Jubileuszowa edycja kampanii SPBT „Dobry Beton”

11.01.2008

Stosowanie normy PN-EN 206-1 „Beton …” jest w Polsce dobrowolne, co wcale nie ułatwia współdziałania na linii:
projektant obiektu – specyfikator materiału – technolog betonu – producent mieszanki betonowej – wykonawca robót budowlanych. Kryzys porządku pogłębia strona legislacyjna, pozostawiająca beton towarowy poza kategorią wyrobu budowlanego.

Próbując, mimo wszystko, zachęcić krajowych producentów betonu towarowego do korzystania z dobrodziejstw nowoczesnych rozwiązań normalizacyjnych ustanowionych dla wszystkich państw UE, od czterech lat Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT) wyróżnia swoim Znakiem Jakości „Dobry Beton” te betoniarnie, które z pozytywnym rezultatem pokonują trudną, wielostopniową procedurę kwalifikacyjną.
Regulamin Znaku Jakości wymienia 7 kryteriów, które bezwzględnie dyskwalifikują kandydata, nawet wtedy, gdy pozostałe wymagania regulaminowe pozostawałyby spełnione. Spośród kryteriów dyskwalifikujących aż 4 nawiązują bezpośrednio do postanowień normy PN-EN 206-1. Obecnie biegnie piąta odsłona ww. Kampanii. Przystąpiły do niej 22 wytwórnie, z tego 15 to debiutanci, pozostałe starają się o prolongatę ważności wyróżnienia na następne 3 lata. Po rozpatrzeniu wniosków akcesyjnych (październik 2007.), każdy kandydat został skontrolowany na miejscu przez audytora (listopad 2007). Uwagę zwracano na poziom wdrożenia PN-EN 206-1, kompetencje personelu, komplet zestawienia i sprawność urządzeń, wiarygodność bazy surowcowej, skuteczność nadzoru oraz aspekty ochrony środowiska.
Z wynikami audytu oraz innymi dokumentami zapoznała się już Komisja SPBT ds. Znaku Jakości (grudzień 2007), która zasugerowała Zarządowi SPBT, czy daną wytwórnię uhonorować Znakiem Jakości SPBT „Dobry Beton” bez zastrzeżeń, czy też – pod warunkiem usunięcia drobnych usterek, zauważonych podczas audytu, lub też – oddalić wniosek. W styczniu 2008 r. Zarząd SPBT podsumuje jeszcze raz wyniki dotychczasowej procedury kwalifikacyjnej i przedstawi swoją rekomendację niezależnej Kapitule Znaku Jakości, która pod przewodnictwem prof. L. Czarneckiego (Politechnika Warszawska) dokona nominacji wnioskodawców albo też nominacji tej odmówi.
Europejska Organizacja Betonu Towarowego (ERMCO) z Brukseli – wpisała Kampanię SPBT „Dobry Beton” na listę najlepszych praktyk służących promocji betonu. Punktem kulminacyjnym edycji będzie uroczysta gala, podczas której reprezentantom odznaczonych zakładów wręczone zostaną atrybuty Znaku Jakości (certyfikat + pieczęć). Z tej okazji, jak co roku, wydrukowany zostanie „Katalog wyróżnionych Znakiem Jakości SPBT – LIDERZY BETONU TOWAROWEGO”. Ceremonia wręczenia odbędzie się w dniu 6.03.2008 r. w obecności członków
SPBT, projektantów i architektów, zaproszonych przedstawicieli ośrodków badawczo-naukowych, wyższych urzędów, znanych firm wykonawczych, prasy oraz partnerów wspierających Kampanię. Gali Znaku Jakości „Dobry Beton” od początku patronuje Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, żywo zainteresowane dobrą jakością betonu towarowego. Stąd m.in. adres uroczystości: Warszawa, Pałacyk Zamoyskich przy ul. Foksal 2 – siedziba Zarządu SARP.

Źródło: SPBT

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in