Jesienna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane w WOIIB

05.02.2010

Jesienna sesja egzaminacyjna na uprawnie budowlane w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa odbyła się w dniach: 27.11 – 11.12.2009 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego OKK, zgodnie z regulaminem powołanych zostało 9 Zespołów Kwalifikacyjnych i 21 Zespołów Egzaminacyjnych.
Wyniki jesiennej sesji 2009 r. na uprawnienia budowlane.
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB w sesji jesiennej 2009 r. przyjęła 240 wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w tym :
– 187 osób złożyło wnioski o przeprowadzenie kwalifikacji, w następujących specjalnościach:
w specjalności arch. i konstrukcyjno-budowlanej – 77
w specjalności drogowej – 24
w specjalności mostowej – 8 
w specjalności instalacyjnej sanitarnej – 55
w specjalności instalacyjnej elektrycznej – 20
w specjalności kolejowej – 2
w specjalności telekomunikacyjnej – 1
– 22 osoby z poprzednich postępowań
– 31 osób, które zdawać będą tylko egzamin ustny.
Po przeprowadzonej kwalifikacji do egzaminu na uprawnienia budowlane dopuszczono łącznie 233 osoby (202+31). Do egzaminu pisemnego w sesji jesiennej przystąpiły 194 osoby, z czego egzamin zdały 183 osoby, co stanowi 94,33%. Do egzaminu ustnego przystąpiło 214 osób, czyli wszystkie osoby, które zdały egzamin pisemny tj. 183 osoby i 31 osób z sesji poprzednich.
Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym zaliczyło w sesji jesiennej 2009 r – 187 osób, co stanowi 87,38%.
 
 
Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wraz ze ślubowaniem odbyło się29 stycznia 2010 r.
– o godz. 10,00 dla specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej elektrycznej, kolejowej i telekomunikacyjnej,
– o godz. 12,00 dla specjalności drogowej, mostowej i instalacyjnej sanitarnej
w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 w budynku nr B, w obecności:
1.      mgr inż. Jerzy Stroński, przewodniczący Rady WOIIB,
2.      mgr inż. Balbina Konieczna, dyrektor Biura WOIIB,
3.      dr inż. Daniel Pawlicki, przewodniczący OKK WOIIB i Zespołu Orzekającego,
4.      mgr inż. Janina Ferenc, sekretarz OKK WOIIB.
 
Najlepsze wyniki w trakcie postępowania kwalifikacyjnego uzyskali: mgr inż. Paweł Horbaczonek – specjalność elektryczna i mgr inż. Bartłomiej Serwatka – specjalność drogowa. Za osiągnięte wyniki zostali wyróżnieni przez Przewodniczącego Rady WOIIB pamiątkowym albumem.
Wszystkim, którzy otrzymali uprawnienia budowlane gratulujemy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stronie WOIIB – www.woiib.org.pl w zakładce Aktualności.
 
Następna Sesja egzaminacyjna – wiosenna 2010 r. rozpocznie się w maju 2010 r.
Egzamin pisemny (testowy) odbędzie się 14 maja 2010 r. – w całej Polsce jednocześnie.
Dokumenty na postępowanie kwalifikacyjne w wiosennej sesji będą przyjmowane od 20 stycznia 2010 r. do 11 lutego 2010 r. w siedzibie WOIIB w Poznaniu.
Należy podkreślić, że termin przyjmowania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych przed każdą sesją jest zdeterminowany wymogami proceduralnymi dotrzymania terminów wg przepisów prawnych – w tym zawiadomienia kandydatów o wyniku przeprowadzonej kwalifikacji, możliwości odwołań czy możliwości dotrzymania terminów wypełnienia postanowień w zakresie dokumentowania praktyki i możliwości przystąpienia do tej sesji egzaminacyjnej, na którą składano dokumenty. 
 
Mirosław Praszkowski
Fot. autora

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in