Izolacja akustyczna stropu drewnianego Leca KERAMZYTEM

10.12.2012

Przed przystąpieniem do remontu starego budynku warto zapoznać się z technologią, w jakiej został wykonany oraz funkcjami, jakie miały pełnić użyte materiały, by wiedzieć, jak dobrać ich współczesne zamienniki.

 

Bardzo droga stal i słabo rozpowszechnione konstrukcje betonowe to powody, dla których w dawnym budownictwie na kondygnacjach powyżej parteru najczęściej wykonywano stropy drewniane. Przegrody te składały się z kilku warstw spełniających założone funkcje. Od spodu najczęściej stosowano tynk wapienny na trzcinie przybitej do desek sufitu. Taki tynk stanowił warstwę wykończeniową na suficie i spełniał funkcję pierwszej warstwy zapobiegającej rozprzestrzenianiu się ognia. Pomiędzy belkami stropowymi na listwach układano deski ślepego pułapu (tzw. wsuwki), a na nich polepę, czyli mieszaninę gliny, sieczki i wapna. Warstwa ta pełniła w stropie rolę głównego izolatora akustycznego i termicznego. Ciężka glina ograniczała przenikanie hałasu, sieczka spulchniała glinę, a wapno zapobiegało rozwojowi grzybów i zniechęcało do przebywania w stropie owady i gryzonie. Na górze do belek przybijano drewnianą podłogę z desek.

 

Keramzyt skutecznie izoluje i odciąża strop

Stropy drewniane użytkowane przez dziesiątki lat są najczęściej ugięte. Ponadto ciężkie wypełnienie stropu polepą – ciężar 1 m2 takiej izolacji o grubości 15 cm dochodzi nawet do 200 kg – nadmiernie obciąża mury i fundamenty budynku, a przeciążone stropy ograniczają możliwość zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń. Aby wypoziomować i zmniejszyć ciężar własny stropu, należy wymienić polepę na lżejszy materiał.

Przy doborze materiału należy jednak pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej izolacyjności akustycznej. W akustyce bowiem niezwykle istotna jest funkcja masy – im materiał izolujący jest cięższy, tym jest lepszym izolatorem dźwięków przenoszonych przez powietrze.

 

 

Ciężką, zbitą polepę można zastąpić lżejszym i bardzo porowatym keramzytem i w ten sposób uzyskać efekt tłumienia dźwięków. Porowata struktura kruszywa jest w stanie częściowo wytłumić dźwięki przechodzące przez strop. Pory wewnątrz granulatu i przestrzenie pomiędzy granulkami tworzą strukturę rozpraszającą dźwięk.

Stropy muszą również izolować od dźwięków uderzeniowych. W klasycznych rozwiązaniach stropów drewnianych funkcję tę przejmowały miękkie przekładki mocowane na belkach stropowych. Można je zastąpić Leca® KERAMZYTEM o drobnej granulacji jako warstwą podkładu pod płyty suchego jastrychu. Luźny keramzyt w górnej warstwie pozwala również na wypoziomowanie ugiętego stropu i ułożenie podłogi pływającej z płyt suchego jastrychu.

 

 

Izolacyjność akustyczna stropu z Leca® KERAMZYTEM

W remontowanym budynku opracowano i sprawdzono pod kątem izolacyjności akustycznej stropu drewnianego optymalne rozwiązanie izolacji stropu, oparte głównie na izolacji Leca® KERAMZYTEM.

 

 

Każda z warstw tego rozwiązania pełni określone funkcje:

– płyta podłogowa suchego jastrychu to podłoże nośne pod posadzki i pierwszy z ciężkich elementów masy stropu izolujący od dźwięków powietrznych oraz dodatkowo zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się ognia;

– Leca® KERAMZYT podsypkowy to element, który:

– poziomuje ugięty strop,

– jako jeden z najcięższych keramzytów (ciężar nasypowy ~500 kg/m3) wprowadza dodatkową masę (przeciw dźwiękom powietrznym),

– jako materiał sypki (nie sztywny) tworzy izolację tłumiącą dźwięki uderzeniowe,

– izoluje przeciwogniowo;

– szpryc cementowy rozgranicza dwa rodzaje keramzytu i przeciwdziała ich mieszaniu się;

– Leca® KERAMZYT izolacyjny M (średnioziarnisty) lub Leca® KERAMZYT izolacyjny L (gruboziarnisty) to lekki keramzyt (o ciężarze nasypowym ok. 300 kg/m3) o porowatej strukturze tłumiącej dźwięki powietrzne;

– membrana paroprzepuszczalna lub papier woskowany zapobiega przesypywaniu się kruszywa pomiędzy deskami ślepego pułapu;

– wełna mineralna to materiał tłumiący dźwięki powietrzne i izolujący przeciwogniowo;

– dwie warstwy płyty gipsowo-kartonowej to materiał zwiększający masę stropu, izolujący od dźwięków powietrznych oraz zabezpieczający przeciwogniowo strop od spodu.

Wyniki badania izolacyjności akustycznej tak wykonanego stropu przedstawiono w tabeli.

 

Wyniki badań

Wartości dopuszczalne zgodnie wg. PN-B-02151-3:1999 tablica 2 poz.1 kol. 3 i 4

Budynek mieszkalny strop pomiędzy mieszkaniami o konstrukcji jak na rys.

Strop pomiędzy każdym z pomieszczeń mieszkania i każdym z pomieszczeń sąsiedniego mieszkania

 

R’A1

 

L’nw

Minimalny wymagany współczynnik R’A1 (określający poziom izolacyjności od dźwięków powietrznych)

Maksymalny dopuszczalny współczynnik L’nw

(określającypoziom izolacyjności od dźwięków uderzeniowych)

 

dB

Badanie stropu 1

60

45

51

58

Badanie stropu 2

59

48

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że tak przygotowany strop spełnia wymagania w zakresie ochrony przed hałasem dotyczących mieszkań w budynku wielorodzinnym. Uzyskane wartości są znacznie lepsze niż wymagania normowe.

Suche kruszywo Leca® KERAMZYT dostarczane jest w workach 55 l i big-bagach z dodatkowym szczelnym foliowym wkładem w środku.

 

mgr inż. Andrzej Dobrowolski

kierownik produktu ds. keramzytu, marka Weber Leca®

 

Remont stropu drewnianego „krok po kroku”

 


1. warstwy starego stropu usuwamy aż do odsłonięcia drewnianej konstrukcji stropu ze ślepym pułapem

 


2. na deskach ślepego pułapu układamy papier woskowany lub folię o wysokiej paroprzepuszczalności

 


3. układamy Leca® KERAMZYT izolacyjny M przy grubości warstwy do 9 cm lub Leca® KERAMZYT izolacyjny L przy większych grubościach

 


4. wykonujemy warstwę rozdzielającą ze szprycu cementowego grubości 2 mm

 


5. z Leca® KERAMZYTU podsypkowego wykonujemy podkład o grubości 2-10 cm

 


6. układamy podłogę pływającą z płyt suchego jastrychu

 


7. wykonujemy posadzkę z terakoty, paneli, wykładziny itp.

 


8. od spodu stropu mocujemy wełnę mineralną…

 


9. …następnie ruszt metalowy…

 


10. …i wykonujemy sufit z płyt gipsowo-kartonowych (np. ognioodpornych)

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in