IX Konferencja Naukowo-Techniczna PSK Współczesne technologie przeciwkorozyjne

29.10.2014

22–24 kwietnia 2015 r. Polskie Stowarzyszenie Korozyjne organizuje kolejną Konferencję Naukowo-Techniczną „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”, tym razem pod hasłem: „Nowoczesność, standardy, praktyka”.

Konferencja odbędzie się, tak jak dwie poprzednie, w hotelu Willa Port w Ostródzie. Coroczne konferencje PSK umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie nowych materiałów i technologii przeciwkorozyjnych dla różnych gałęzi przemysłu, zapoznanie się z wynikami badań prowadzonych w dziedzinie ochrony przed korozją oraz wymianę doświadczeń między inwestorami, projektantami, kadrą naukową, wykonawcami prac przeciwkorozyjnych i producentami materiałów.

W tym roku zaplanowano dwa referaty plenarne: pierwszy – dotyczący doboru stali do cynkowania, drugi –  zabezpieczeń powłokowych. Referaty będą wygłaszane w sesjach tematycznych. Dotychczas zaproponowane sesje to: Powłoki, Petrochemia i przemysł chemiczny, Infrastruktura, Architektura i zabezpieczanie aluminium, Powłoki cynkowe, Zabezpieczanie konstrukcji betonowych, Okrętownictwo i konstrukcje przybrzeżne, Sprzęt w pracach antykorozyjnych, Ochrona elektrochemiczna.

 

Kontakt: e-mail: sekretarz@psk.org.pl, tel. 661 964 144

Szczegółowe informacje o konferencji i formularze zgłoszeniowe znajdują się na www.psk.org.pl/konferencja.

 

Hotel Willa Port w Ostródzie

 

Można także zgłaszać kandydatów do konkursu na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie z dziedziny korozji i ochrony przed korozją, który PSK organizuje od 2008 r., że regulamin przyznawania nagród znajduje się na www.psk.org.pl.

W 2014 r. na konkurs wpłynęło pięć prac inżynierskich, jedna magisterska i dwie doktorskie. Kapituła pod przewodnictwem dr. hab. Wojciecha Fabianowskiego przyznała nagrody następującym osobom:

– w kategorii prac inżynierskich: Piotrowi Gawrońskiemu (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej) za pracę pt. „Ocena chemoodporności kompozytów polimerowo-cementowych” wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Piotrowskiego,

– w kategorii prac magisterskich: Jarosławowi Medyńskiemu (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej) za pracę pt. „Teoria i praktyka normowych i pozanormowych badań przebiegu karbonatyzacji betonu” wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Piotra Woyciechowskiego,

–  w kategorii prac doktorskich: Zbigniewowi Szklarzowi (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) za pracę pt. „Wpływ odkształcenia plastycznego na korozję mikrostrukturalną stopów aluminium typu AlCu4Mg1 i AlMg2” wykonaną pod kierunkiem dr. hab. Haliny Krawiec.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in