Inżynier budownictwa, październik 2014

22.10.2014


 

Spis treści:

1. List prezesa PIIB do wicepremier RP
2. W Sejmie RP o samorządzie zawodowym w służbie społeczeństwu
3. Obradowała Krajowa Rada PIIB
4. Internetowy portal cenowy e-SEKOCENBUD dla członków Izby
5. Polski inżynier prezydentem Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa!
6. Przyczyny ograniczonej wiarygodności kosztorysów inwestorskich w systemie zamówień publicznych
7. Własny potencjał – lepszy wykonawca?
8. Umieszczanie własnych projektów w internecie
9. Istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
10. Gotowe rozwiązania budowlane w technologii Leca® KERAMZYTU
11. Kto może wykonywać ekspertyzy techniczne w zakresie budownictwa?
12. Uwagi do specustwy drogowej
13. Pytania o nieogrzewane wolno stojące garaże lub zespoły garaży
14. Wykonanie charakterystyki energetycznej dla obiektu w postaci zespołu kontenerów
15. Miasto zielone z natury
16. Szybka budowa hal o wysokiej odporności ogniowej
17. Kalendarium
18. Normalizacja i normy
19. Prestressed concrete – why is it back in fashion?
20. Oczyszczanie ścieków w technologii granulowanego tlenowego osadu czynnego
21. Kierunki rozwoju gospodarki osadowej
22. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynkach użyteczności publicznej
23. Budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej – wybrane aspekty akustyki budowlanej ściany między budynkami
24. Lokalizacja obiektów budowlanych w pobliżu linii 110 kV
25. W sprawie wyznaczania współczynnika przenikania ciepła przez elementy i przegrody budynków – cz. II
26. Stropy prefabrykowane
27. Wyposażenie techniczne tuneli drogowych
28. Wymiarowanie płyty nośnej podłogi przemysłowej – cz. II
29. Wpływ konstrukcji parkingów i garaży wielopoziomowych na stan techniczny ich nawierzchni
30. Izolacyjność cieplna domów z bali
31. Zabezpieczenia wylotów przewodów kominowych
32. Zastosowanie termowizji z wykorzystaniem dronów
33. W biuletynach izbowych…
34. Tynki w budownictwie – cz. III

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in