Inżynier budownictwa, marzec 2018

29.03.2018

Spis treści:

 1. TK uznał zasadność wniosku PIIB
 2. Prezes PIIB z wizytą u Artura Sobonia, sekretarza stanu w MIiR
 3. Obradowało Prezydium KR PIIB
 4. Europejski Rok Inżynierów Budownictwa – 2018 EYCE
 5. Uroczyste wręczenie decyzji w Wielkopolskiej OIIB
 6. BUDMA 2018 – ważne targi, ważne tematy
 7. Dostawy betonu i wynajem pomp do betonu – problemy z opodatkowaniem VAT
 8. Złote Zasady FIDIC
 9. Parkingi i stanowiska postojowe – zmiany w nowelizacji warunków technicznych
 10. Zmiany w Prawie wodnym w praktyce
 11. Inaczej o termomodernizacji. Teoria a praktyka ocieplania ścian zewnętrznych metodą ETICS
 12. Kalendarium
 13. Normalizacja i normy
 14. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe dla torowisk tramwajowych i dróg
 15. Sale wielofunkcyjne – zmienna akustyka
 16. Izolowanie biegów schodowych od dźwięków uderzeniowych
 17. O możliwościach ochrony zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych
 18. Fundamentowanie obiektów mostowych na palach żelbetowych
 19. Uszkodzenia hydroizolacji zagłębionych w gruncie – cz. II
 20. Naprawa uszkodzeń izolacji w systemach IZOHAN
 21. Trójwymiarowy system pomiarowy Geomax Zoom 3D
 22. Płyty drogowe – przyczyny powstania zarysowań na nawierzchni drogi dojazdowej
 23. Zapewnienie komfortu użytkowania budynków wznoszonych w obszarze oddziaływania drgań pochodzących od środków transportu
 24. Wielopiętrowe budownictwo modułowe
 25. Betonowe kostki brukowe fazowane i niefazowane
 26. Wykorzystanie termowizji w pracach nad termomodernizacją obiektów zabytkowych
 27. Wybrane problemy ochrony przed porażeniami w stacjach SN/nn zasilających sieci w układzie TN – cz. II
 28. W biuletynach izbowych…

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in