Inżynier budownictwa, listopad 2018

29.11.2018


 

Spis treści:
 

 1. Obradowała Krajowa Rada PIIB
 2. Komisja ds. Etyki już pracuje
 3. Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
 4. Posiedzenie Komisji ds. komunikacji społecznej
 5. 25. spotkanie organizacji budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej
 6. Spotkanie KKK i okręgowych komisji kwalifikacyjnych
 7. Centralne Obchody Dnia Budowlanych
 8. Dzień Budowlanych w Lubelskiej OIIB
 9. Święto Budowlanych w Łodzi
 10. Schody zewnętrzne i wewnętrzne w budynku – wymagania
 11. Polskie Normy po angielsku – ułatwienie czy utrudnienie
 12. Kalendarium
 13. Normalizacja i normy
 14. Wyzwania w budownictwie basenowym
 15. Czy sporządzanie opinii jest pracą twórczą?
 16. Wypadek przy pracy na budowie – możliwe roszczenia dla inżynierów
 17. Job offers
 18. Chemoodporne izolacje
 19. Szukasz innowacji? Weź udział w projekcie SPIN!
 20. Prefabrykowane fundamenty słupów linii elektroenergetycznych – cz. I
 21. Pakiet warstw konstrukcyjnych z SMA
 22. Badanie odporności na ścieranie metodą BCA
 23. Liczba torów na przejeździe kolejowym
 24. Działania prewencyjne jako podstawa utrzymania bezpieczeństwa zdrowotnego wody
 25. Technologie żelbetowych pali prefabrykowanych w posadowieniu obiektów kubaturowych i przemysłowych
 26. Zastosowanie iniekcji strumieniowej
 27. Kablobetonowe stropy transferowe
 28. Wyburzanie dróg betonowych
 29. BIM w zamówieniach publicznych
 30. Przygotowanie ciepłej wody w obiektach wielkokubaturowych
 31. Monolityczne podłogi betonowe – jak unikać błędów, cz. II
 32. Czapy kominowe
 33. Varso rośnie w Warszawie
 34. Drewniana architektura na Syberii
 35. w biuletynach izbowych…

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in