Inżynier budownictwa, listopad 2017

29.11.2017


 

Spis treści:
 

1. Nowe otwarcie

2. PIIB zgłasza uwagi

3. Na Krajowej Radzie PIIB…

4. W poszukiwaniu barier

5. Inżynier to brzmi dumnie

6. Jest się czym chwalić

7. Dzień Budowlanych Mazowsza 2017

8. XV-lecie działalności Wielkopolskiej OIIB

9. Błędy projektowe a terminy wykonania prac budowlanych

10. Zasady i formy wykonania przedmiaru robót

11. Kalendarium

12. Normalizacja i normy

13. Bezpieczny demontaż rusztowań

14. Jak badania termowizyjne ułatwiają zdiagnozowanie wad projektowych?

15. Kostenvoranschlag

16. Bezpieczeństwo w projektowaniu odwodnienia awaryjnego

17. Projektowanie tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi w kontekście wymagań cieplno-wilgotnościowych

18. Problem strat ciepła przez podłogi w kontekście energooszczędności i odczuć cieplnych – cz. I

19. Izolacje XXI wieku

20. Spalarnia odpadów komunalnych – nie tylko obiekt budowlany

21. Mocowania okładzin w elewacjach wentylowanych

22. Innowacyjna technologia zamocowań elewacji

23. Prawidłowa ochrona placu budowy

24. Warstwa wykończeniowa ocieplenia elewacji w systemie ETICS

25. Praktyka wykonywania szczelnych budowli podziemnych – cz. II

26. W biuletynach izbowych…

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in