INTERsoft-IntelliCAD, wersja Premium

23.08.2007

Funkcjonalny, wielodokumentowy program graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
Ze względu na swą filozofię działania oraz ten sam format zapisu danych (DWG) do złudzenia przypomina program AutoCad. Program jest dostępny w trzech odmianach (Premium, Professional, Professional+), umożliwiając Klientom, zgodnie z zasadami INTERsoft, dopasowanie go do własnych potrzeb i aktualnych zadań projektowych.

Funkcjonalny, wielodokumentowy program graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
Ze względu na swą filozofię działania oraz ten sam format zapisu danych (DWG) do złudzenia przypomina program AutoCad. Program jest dostępny w trzech odmianach (Premium, Professional, Professional+), umożliwiając Klientom, zgodnie z zasadami INTERsoft, dopasowanie go do własnych potrzeb i aktualnych zadań projektowych.
INTERsoft rozszerzając funkcjonalność programu i dopasowując go do potrzeb polskiego rynku, może Państwu zaproponować wbudowaną przez siebie funkcję importu plików w formacie MBA.

Pozwala to na czytanie szczegółowych rzutów i przekrojów z programu ArCon. INTERsoft Sp. z o.o. jako jedyna firma w Europie środkowej i Wschodniej, a co za tym idzie również w Polsce, jest członkiem konsorcjum ITC (IntelliCAD Technology Consortium, USA) – jedynego właściciela praw autorskich do kodów źródłowych programu. Członkostwo firmy INTERsoft w konsorcjum ITC oraz udział Prezesa firmy w pracach Rady Dyrektorów Konsorcjum gwarantuje naszym klientom rozwój i ciągłą aktualizację programu.
Podstawowe możliwości programu:
Tworzenie rysunków 2D i 3D (w skali 1:1) poprzez rysowanie: linii, polilinii, krzywych, łuków, kół, elips, wielokątów, bryły, itp. wraz z ich pełną modyfikacją: przesunięciem, obrotem, przesunięciem równoległym, kopiowaniem, szeregiem, usunięciem, rozbiciem, wydłużeniem, przycięciem, itp.; trójwymiarowe modelowanie: prostopadłościany, ostrosłupy, stożki, walce, sfery, itp., powierzchnie pokrywane są kolorami krawędzi.
Program umożliwia wprowadzanie i definiowanie biblioteki symboli, bloków, tekstów prostych i złożonych (czcionki SHX i True Type), wymiarowanie: liniowe i kątowe, z możliwością definiowania stylów wymiarowania.
Precyzyjne drukowanie rysunku umożliwia zadawanie wszystkich parametrów wydruku: usytuowania arkusza, skali, treści nagłówka i stopki. Przeskalowane zostaną wszystkie elementy geometryczne rysunku, tekst i wymiary. Ustawienia te można zapisać w pliku i wykorzystać w następnych dokumentach.
Program INTERsoft-IntelliCAD posiada możliwość wczytywania oraz edycji obrazów rastrowych (obsługiwane są m.in. pliki JPG, TIF, BMP, GIF, PNG).
Obsługa formatu DWG:
INTERsoft-IntelliCAD obsługuje format DWG bez jakiejkolwiek konwersji. Oznacza to, że rysunki wykonane, na przykład w AutoCadzie są odczytywane i zapisywane bez jakichkolwiek zniekształceń. INTERsoft-IntelliCAD obsługuje rysunki AutoCada zapisane w wersjach od 2.5 do 2007.
 

Analogia z programem AutoCad:
Zarówno funkcje jak i sposób ich oznaczania przypomina użytkownikom program AutoCad. Logika pracy: linia komend, ich wywoływanie, pełna zgodność formatów plików (DWG, DWF, DWT i DXF); praca we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych, na warstwach; tryby wymiarowania, explorer analogiczny do Design Center w AutoCadzie; uchwyty, atrybuty, kreskowania, funkcje precyzyjnego rysowania (ESNAP), itp. Możliwość importu linii, stylów wymiarowania stworzonych przez użytkownika w AutoCadzie dodatkowo przyspiesza pracę nad rysunkami.
Elementy pomagające w precyzyjnej pracy:
Stosowanie siatki oraz funkcji rysowania ortogonalnego pozwala na precyzyjne zadawanie elementów. INTERsoft-IntelliCAD oferuje bardzo przydatną funkcję automatycznego rozpoznawania punktów zaczepienia (bazowych): środek, punkty końcowe oraz miejsca przecięć linii, itp.
Pełna personalizacja programu:
Dokładne i proste sposoby modyfikacji menu górnego, pasków narzędzi, paska stanu i skrótów klawiszowych z możliwością ich rozszerzania, pozwala przystosować program do własnej wygody. Dodatkowo konfiguracja ekranu roboczego, jego koloru i wielkości krzyża nitek, usprawniają pracę nad rysunkami.

Dostępne wersje programu INTERsoft-IntelliCAD:
Premium — podstawowa wersja programu zawierająca opisane powyżej funkcje.
Professional — zawiera funkcjonalność wersji Premium oraz dodatkowo możliwość fotorealistycznej wizualizacji i renderingu.
Professional+ — zawiera funkcjonalność wersji Professional oraz dodatkowo możliwość tworzenia oraz pełnej edycji brył ACIS.

INTERSOFT

90-057 Łódź
ul. Sienkiewicza 85/87
tel. +48 42 6891111
fax +48 42 6891100
biuro@intersoft.pl
http://www.intersoft.pl/
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in