INTERsoft-INTELLICAD 2019

10.12.2018

INTERsoft-INTELLICAD to nowa wersja programu do tworzenia technicznych dokumentacji 2D i 3D. Ma rozbudowane narzędzia do precyzyjnego rysowania, a nowy interfejs graficzny zapewnia intuicyjną pracę i nie ingeruje w przyzwyczajenia projektanta CAD. Program ma szerokie możliwości zapisu i odczytu plików DWG, od najstarszej wersji 2.5 do aktualnie najnowszego formatu DWG 2018.

W programie znajdują się wszystkie istotne funkcje oprogramowania CAD, takie jak: praca na warstwach, linia komend, personalizacja ustawień (poleceń, wstążek, pasków narzędzi, skrótów i aliasów), możliwość importu linii, kreskowań i stylów wymiarowania, możliwość tworzenia oraz modyfikacji dokumentacji 2D i 3D, wczytywanie podkładów rastrowych (BMP, JPG, TIF i PNG), opis czcionkami TrueType lub SHX, wymiarowanie liniowe i kątowe z zapisem styli, zapis i obsługę bloków (także z atrybutami) oraz wczytywanie aplikacji napisanych w LISP i SDS. W dokumentach 3D istnieje możliwość pracy z teksturami, światłem i tworzenia renderingów.

 

 

Nowa wersja zawiera ponadto m.in. następujące funkcje:

  • Natywny format plików DWG 2018.
  • Współpraca z aplikacjami BIM poprzez wczytywanie przestrzennych modeli 3D z programu Revit w formacie RVT i RFA jako podrysów w projektach CAD.
  • Współpraca z aplikacjami BIM poprzez wczytywanie przestrzennych modeli 3D w formacie IFC jako podrysów w projektach CAD.
  • Komendy wstawiania obiektów architektonicznych AEC: ściany, okna, otwory, drzwi, stropy i stropodachy.
  • Możliwość dodawania chmury punktów w formacie RCP/RCS.
  • Wyświetlanie palety narzędzi.
  • Wyświetlanie własności wielu zaznaczonych elementów w postaci drzewa elementów.
  • Nowe typy obiektów 3D (prymitywy) – Facet Modeler (modeler powierzchni ODA) wraz z podstawowymi funkcjami edycyjnymi – przeznaczone do użycia w 3D, gdy nie jest istotna masa elementu .
  • Możliwość użycia zestawu kilkunastu komend dla linii konstrukcyjnych.
  • Nowe funkcje edytora tekstu: kolumny tekstu, skalowanie tekstu, wprowadzanie tekstu po łuku, wprowadzanie tekstu w obwódkach, wpasowanie tekstu, obrót tekstu itp.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in