Interiors finishing

06.03.2020

Posłuchaj: Pobierz:

– Good afternoon. My name is Marek Nowak. We have a meeting scheduled for today about carrying out finishing works.

 

– Right. Please come in. As you can see, the apartment is as built by the developer and it has to be finished. How long can it take?

 

– It depends on the scope of work to be done. Have you got any project?

 

– Yes, it was designed by an interior designer, Ms. Kate Jackson. She also recommended your company to us. She said that you carried out works accurately and, most importantly, to deadlines.

 

– That’s kind of her. Could you please show mi this project? I guess it has been prepared with attention to the smallest detail.

 

– Here you are, sir. I’m going to make some coffee. Would you like some, too?

 

– Yes, please. Meanwhile, I will analyze the scope of works.

 

– Would you be able to set the completion time and cost estimate of works today?

 

– An approximate date, yes. The value, unfortunately no. For this. I would need to take accurate measurements and agree on additional conditions, for example whether the quote should include materials or not, what materials are to be included, their grade, etc.

 

– Please, prepare the cost estimate taking into account that you have to purchase materials. I mean construction materials such as bricks, mortars, primers, insulation and others. Demolition and waste removal should be on your side as well. Other materials such as tiles, panels, electrical fixtures and sanitary whiteware in the bathroom will be selected and delivered by ourselves.

 

– What about built-in furniture in the hall?

 

– This is beyond the scope of works. It will be done by a carpenter.

 

– OK. Still, there seems to be a lot of work. It will take us about 3-4 months.

 

– So long?

 

– Yes. It’s a pity you didn’t agree on all necessary changes with the developer. Now you have to demolish most of the walls, build new ones, lay plasters. It is also necessary to make new lintels due to widening doorways. These changes require major adjust- ments to the electrical, water and central heating installations.

 

– I know. Actually, it was too late to make any changes. Should I obtain any permit for carrying out these works now?

 

– Don’t worry. It seems that Kate took care of everything. She is an experienced civil engineer who specializes in interior design. The project includes all necessary changes. One suggestion from me. I know that a large shower room will be beautiful, but I would keep the WC and bathroom separate. It’s good to take practical aspects into consideration, too.

 

– Fine. When will we get some initial offer from you?

 

– I’ll send a proposal by the end of this week.

 

– Can you also send the contract draft?

 

– Of course. Please, keep in mind that the sooner you decide, the faster we will start and finish works.

 

– Sure, that’s settled then.

Zobacz też:

Tłumaczenie – Wykończenie wnętrz

– Dzień dobry. Nazywam się Marek Nowak. Byliśmy dzisiaj umówieni w sprawie wykonania robót wykończeniowych.

 

– Tak, zapraszamy. Jak pan widzi, mieszkanie jest w stanie deweloperskim i teraz czeka nas etap wykończenia. Jak długo to może potrwać?

 

– To zależy od tego, jaki zakres robót należy wykonać. Mają państwo jakiś projekt?

 

– Tak, wykonała go dla nas projektantka wnętrz, Ms. Kate Jackson. Ona też poleciła nam pana firmę. Mówiła, że starannie wykonuje pan roboty, a, co najważniejsze, zgodnie z wyznaczonymi terminami.

 

– To miłe z jej strony. Proszę pokazać mi ten projekt. Domyślam się, że jest dopracowany w najmniejszych szczegółach.

 

– Proszę bardzo. Zrobię kawę, napije się pan także?

 

– Chętnie, ja tymczasem przeanalizuję zakres robót.

 

– Czy jest pan w stanie określić dziś termin i koszt wykonania robót?

 

– Przybliżony termin tak, wartości niestety nie. Do tego muszę wziąć dokładny obmiar i ustalić dodatkowe warunki, np. czy wycena ma obejmować materiały czy nie, jakie to mają być materiały, jakiej klasy, itp.

 

– Kosztorys proszę przygotować z uwzględnieniem zakupów przez pana. Chodzi mi tu o materiały budowlane, takie jak cegły, zaprawy, grunty, izolacje i inne. Wyburzenia i wywóz gruntu też są po pana stronie. Inne materiały, takie jak płytki, panele, biały montaż elektryczny i armatura w łazience wybierzemy i dostarczymy sami.

 

– A co z zabudową wnęk na przedpokoju?

 

– To już inny zakres prac. Wykona to stolarz.

 

– Rozumiem. Wygląda na to, że robót jest bardzo dużo. Zajmie nam to około 3-4 miesiące.

 

– Aż tyle?

 

– Tak. Szkoda, że nie uzgodniła pani wszelkich niezbędnych zmian z deweloperem. Teraz trzeba wyburzyć większość ścianek, zbudować nowe, wykonać tynki. Trzeba też wykonać nowe nadproża z uwagi na poszerzenie otworów drzwiowych. Te zmiany wymuszają poważne korekty w instalacji elektrycznej, wodnej i centralnego ogrzewania.

 

– Wiem. Było już za późno, żeby wprowadzić jakiekolwiek zmiany. Czy będę musiała teraz uzyskać jakieś pozwolenia na wykonanie tych robót?

 

– Niech się pani nie martwi. Wygląda na to, że Kate o wszystko zadbała. Jest doświadczonym inżynierem budownictwa, który specjalizuje się w projektowaniu wnętrz. Projekt przewiduje wszelkie niezbędne zmiany. Jedna sugestia ode mnie. Duży pokój kąpielowy będzie wyglądał pięknie, ale zachowałbym oddzielną łazienkę i WC. Warto wziąć pod uwagę również praktyczne aspekty.

 

– Dobrze. A kiedy możemy otrzymać od pana jakąś wstępną ofertę?

 

– Prześlę propozycję do końca tygodnia.

 

– Czy może pan przesłać również projekt umowy?

 

– Oczywiście. Proszę mieć na uwadze, że im wcześniej się pani zdecyduje, tym szybciej zaczniemy i skończymy prace.

 

– OK, jesteśmy umówieni.

Słowniczek/Vocabulary

apartment/flat – mieszkanie

scope of work(s) – zakres prac

interior designer – projektant wnętrz

with attention to (the smallest) detail – z dbałością (o każdy) szczegół

completion time – czas wykonania

cost estimate – kosztorys

value – wartość

measurements – pomiary

quote – wycena

demolition – wyburzenie

(construction) waste removal – wywóz gruntu

tiles – płytki

sanitary whiteware – biały montaż

built-in furniture – zabudowa wnęk

carpenter – stolarz

lintel – nadproże

doorway – otwór drzwiowy

permit – zgoda

shower room – pokój kąpielowy

Użyteczne zwroty/Useful phrases

We have a meeting scheduled for today. – Byliśmy dzisiaj umówieni na spotkanie.

Please come in. – Zapraszam (proszę wejść).

How long can it take? – Jak długo może to zająć?

She recommended your company to us. – Poleciła nam państwa firmę.

Here you are. – Proszę bardzo (gdy komuś coś podajemy).

It is on your side. – To jest po Pana stronie.

It’s beyond the scope of works. – To wykracza poza zakres robót.

It will take us about 3-4 months. – Zajmie nam to około 3-4 miesiące.

Don’t worry. – Nie martw się.

Kate took care of everything. – Kasia zadbała o wszystko.

She specializes in (interior design). – Specjalizuje się w (projektowaniu wnętrz).

I’ll send an offer by the end of this week. – Prześlę ofertę do końca tego tygodnia.

Can you send me the contract draft? – Czy możesz przesłać mi wzór umowy?

Please keep in mind that… – Proszę, miej na uwadze, że…

The sooner you decide, the faster we will start and finish works. – Im wcześniej się zdecydujesz, tym szybciej zaczniemy i skończymy prace.

That’s settled/agreed, then. – Jesteśmy umówieni.

 

Magdalena Marcinkowska

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.